Tạp chí Y học Cộng đồng (Journal of Community Medicine) là Tạp chí học thuật trong lĩnh vực Y học, có bình duyệt của Viện sức Khỏe Cộng đồng-Tổng hội Y học Việt Nam. Tạp chí là diễn đàn khoa học cho các giảng viên, nhà khoa học trong và ngoài nước công bố, trao đổi các kết quả nghiên cứu và học thuật.

Tạp chí xuất bản số đầu tiên vào năm 2013 đến nay đã xuất bản gần 100 số tiếng việt và số tiếng Anh. Tạp chí được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước và ngành y học đánh giá là một trong những tạp chí khoa học  có uy tín trong lĩnh vực y học. Đây là tạp chí khoa học có bình duyệt, công bố những công trình nghiên cứu gốc, bài tổng quan,  bài bình luận, bài giới thiệu sách, tài liệu và những tin tức, sự kiện liên quan đến tất cả các khía cạnh trong lĩnh vực nghiên cứu, phổ biến chính sách, giáo dục, thực hành, trong lĩnh vực y dược học, y học dự phòng và y tế công cộng.

  • Giấy phép hoạt động báo chí in số 229/GP-BTTTT cấp ngày 19/6/2013
  • Tần suất phát hành: 06 số/năm (không bao gồm số tiếng Anh, số phụ bản, số chuyên đề)
  • Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Việt và Tiếng Anh
  • ISSN: 2354 - 0613
  • DOI prefix: 10.52163

 

Tập 64 Số 3

DOI: https://doi.org/10.52163/yhcd.v64i3

Đã xuất bản: 2021-05-05

Bài báo khoa học

KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI NĂM 2020
Bùi Huy Tùng, Hà Thị Nguyệt Minh, Lê Thị Thu Hường, Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Thanh Huyền, Trần Đỗ Bảo Nghi
ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CẤP CỦA CHẾ PHẨM BỘT SINH KHỐI NẤM THƯỢNG HOÀNG SAU KHI LÊN MEN CHÌM
Bạch Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Liên, Phạm Đức Cường, Ninh Thị Tuyết Lan, Nguyễn Thị Minh Huyền
THỰC TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI CAO TUỔI Ở VÙNG NÔNG THÔN TỈNH THÁI BÌNH
Trần Đình Thoan, Nguyễn Thị Ái, Nguyễn Hà My, Phan Thị Nga, Bùi Thị Huyền Diệu
NHIỄM KHUẨN HUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN ĐƯỜNG TRUYỀN TRUNG TÂM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2020
Đặng Thị Thu Hương, Hồ Thị Minh Thân, Nguyễn Thị Kim Oanh, Trần Quang Nghĩa, Lê Kiến Ngãi, Trần Minh Điển
Xem tất cả các số