Tạp chí Y học Cộng đồng (Journal of Community Medicine) là Tạp chí học thuật trong lĩnh vực Y học, có bình duyệt của Viện sức Khỏe Cộng đồng-Tổng hội Y học Việt Nam. Tạp chí là diễn đàn khoa học cho các học viên, nghiên cứu sinh, giảng viên, nhà khoa học trong và ngoài nước công bố, trao đổi các kết quả nghiên cứu và học thuật trong khối ngành sức khỏe.

Tạp chí xuất bản số đầu tiên vào năm 2013 đến nay đã xuất bản gần 100 số tiếng việt và số tiếng Anh. Tạp chí được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước và ngành y học đánh giá là một trong những tạp chí khoa học  có uy tín trong lĩnh vực y học. Đây là tạp chí khoa học có bình duyệt, công bố những công trình nghiên cứu gốc, bài tổng quan,  bài bình luận, bài giới thiệu sách, tài liệu và những tin tức, sự kiện liên quan đến tất cả các khía cạnh trong lĩnh vực nghiên cứu, phổ biến chính sách, giáo dục, thực hành, trong lĩnh vực y dược học, y học dự phòng và y tế công cộng.

  • Giấy phép hoạt động báo chí in số 229/GP-BTTTT cấp ngày 19/6/2013
  • Tần suất phát hành: 06 số/năm (không bao gồm số tiếng Anh, số phụ bản, số chuyên đề)
  • Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Việt và Tiếng Anh
  • ISSN: 2354 - 0613
  • DOI prefix: 10.52163
  • Xuất bản Online : Webside: tapchiyhcd.vn

 

Tập 63 Số 3 (2022)

DOI: https://doi.org/10.52163/yhc.v63i3

Đã xuất bản: 2022-05-22

Bài báo khoa học

KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH (KAP) VỀ COVID-19 Ở NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
Lê Nhật Minh, Nguyễn Hoa Như Ngọc, Lê Trí Viễn, Thân Trọng Quang, Phan Vũ Hổ, Triệu Nguyên Trung, Phùng Thị Kim Huệ
THỰC TRẠNG NHIỄM ASEN TRONG SỮA VÀ SẢN PHẨM TỪ SỮA TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021
Nguyễn Văn Chuyên, Lê Tuấn Anh, Trần Thị Nhị Hà, Nguyễn Thị Thu Trang, Hoàng Thị Trường, Tống Đức Minh, Đinh Thị Diệu Hằng, Vũ Đình Chính
ĐÁP ỨNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VỚI THAY ĐỔI PHƯƠNG THỨC DẠY VÀ HỌC TRONG BỐI CẢNH COVID - 19 NĂM 2020 – 2021
Mai Thị Hà, Nguyễn Thị Phương Thảo, Đinh Thúy Hà, Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Thị Thanh Toan, Đinh Thái Sơn, Phạm Quang Thái, Phan Thanh Hải, Trương Thị Thanh Quý, Lê Xuân Hưng
MỐI LIÊN QUAN GIỮA UNG THƯ VÀ KIẾN THỨC BẢO QUẢN THỰC PHẨM TRONG TỦ LẠNH CỦA NGƯỜI DÂN TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC VIỆT NAM
Lê Thị Thảo Linh, Trần Linh Thảo, Âu Thị Nhâm, Đỗ Mạnh Hùng, Trần Thị Ly Ly, Đỗ Thị Thanh Toàn, Đinh Thái Sơn, Phạm Quang Thái, Phan Thanh Hải, Lê Xuân Hưng
Xem tất cả các số