Giới thiệu tạp chí

Tạp chí được Bộ TTTT cấp phép xuất bản từ năm 2013 bằng ngôn ngữ tiếng việt và tiếng Anh, được Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước và khối ngành sức khỏe đưa vào danh sách các tạp chí khoa học được tính điểm công trình. Đây là tạp chí khoa học uy tín, có bình duyệt, công bố những công trình nghiên cứu gốc, bài tổng quan, bài bình luận, bài giới thiệu sách, tài liệu và những tin tức, sự kiện liên quan đến tất cả các khía cạnh trong lĩnh vực nghiên cứu, phổ biến chính sách, giáo dục, thực hành, đào tạo, trong lĩnh vực y dược học, y học lâm sàng, y sinh học, y học dự phòng và y tế công cộng.

Tạp chí Y học Cộng đồng đã được chấp nhận làm thành viên của tổ chức Crossref – Cơ quan đăng ký nhận dạng đối tượng kỹ thuật số (Digital Object Identifier – DOI) và chính thức của tổ chức DOI quốc tế (International DOI Foundation). Việc này cho phép kết nối các bài báo xuất bản trên tạp chí với mạng lưới toàn cầu gồm 15.072 thành viên từ 118 quốc gia trên thế giới. Tất cả các bài báo được xuất bản sẽ được gắn mã DOI nhằm tăng cường tính dễ tìm kiếm, truy cập, kết nối, trích dẫn của các công trình được công bố trên tạp chí. Tạp chí cũng nằm trong danh mục các tạp chí Khoa học lĩnh vực Y học được tính điểm của hội đồng chức danh giáo sư nhà nước hằng năm.

 • Giấy phép hoạt động báo chí in số 229/GP-BTTTT cấp ngày 19/6/2013
 • Giấy phép hoạt động Tạp chí in( cấp lại)số 227/GP-BTTTT cấp ngày 04/7/2023
 • Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Việt và Tiếng Anh
 • ISSN: 2354 - 0613
 • DOI prefix: 10.52163
 • Webside: tapchiyhcd.vn 

Phạm vi tạp chí

Tạp chí Y học Cộng đồng (Journal of Community Medicine) là Tạp chí học thuật trong các lĩnh vực Y học, có bình duyệt của Viện sức Khỏe Cộng đồng - Tổng hội Y học Việt Nam.

Tạp chí Y học Cộng đồng bình duyệt, xuất bản các thể loại bài báo, công trình nghiên cứu khoa học gồm:

 • Nghiên cứu gốc (Original papers);
 • Tổng quan (Review papers);
 • Phương pháp nghiên cứu (Research Methods)
 • Thiết kế nghiên cứu (Design papers);
 • Bình luận (Commentary);
 • Tóm tắt luận án, luận văn (Thesis review/dissertation review).
 • Thông tin khoa học công nghệ y-dược (Pharmaceutical and medical scientific information)

Tạp chí là diễn đàn khoa học cho các học viên, nghiên cứu sinh, giảng viên, nhà khoa học trong và ngoài nước công bố, trao đổi nghiên cứu về học thuật trong khối ngành sức khỏe.

Xuất bản

Tần suất phát hành: 06 kỳ/năm (không bao gồm số phụ bản, số chuyên đề)

                                 01 kỳ Tiếng anh/năm

Tập 64 Số Chuyên đề 12 - Trường ĐH Y Khoa Vinh

DOI: https://doi.org/10.52163/yhc.v64i12

Đã xuất bản: 2023-11-29

Xem tất cả các số