Tạp chí Y học Cộng đồng (Journal of Community Medicine) là Tạp chí chính thức của Viện Sức khỏe Cộng đồng - Tổng hội Y học Việt Nam. được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động báo chí in số 229/GP-BTTTT ngày 19/6/2013, giấy phép sửa đổi bổ sung số 261/GP-BTTTT ngày 23/5/2016 và số 3965/BTTTT-CBC ngày 31/10/2017.

Tạp chí xuất bản số đầu tiên vào năm 2013 đến nay đã được 7 năm với 55 số xuất bản bằng tiếng Việt và 1 số tiếng Anh/năm. Tạp chí đã được đưa vào danh mục các tạp chí khoa học được tính điểm công trình nghiên cứu khoa học. Các bài khoa học đăng tải trên Tạp chí trong những năm qua càng ngày được hoàn thiện và đón nhận được những phản hồi tích cực của các nhà chuyên môn, bạn đọc trên cả nước. Mỗi bài viết gửi đến Tạp chí Y học Cộng đồng được nhận xét bởi 2 phản biện độc lập do Ban Biên tập giới thiệu, là những chuyên gia về các lĩnh vực liên quan để nhận xét tính mới, ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn của mỗi bài viết và chấp nhận đăng.

  • Số phát hành: 6 số/năm (không bao gồm số tiếng Anh)
  • Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Việt (có tóm tắt tiếng Anh) và tiếng Anh
  • ISSN: 2354-0613

Tập 62 Số 1 (2021)

Đã xuất bản: 2021-03-23

Bài báo khoa học

THỰC TRẠNG CÁC THUỐC SỬ DỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM LOÉT DẠ DÀY – TÁ TRÀNG
Đặng Minh Trí Bùi, Văn Mãi Đỗ, Thị Như Huỳnh Nguyễn, Thu Hằng Phạm
CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ CỦA BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP
Đặng Phương Chi Bùi, Văn Mãi Đỗ, Thị Thúy Quyên Huỳnh
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN GIAI ĐOẠN IV
Hùng Duy Hậu Phan, Văn Mãi Đỗ, Đức Lộc Nguyễn, Tùng Hiệp Bùi
TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC ỨC CHẾ BƠM PROTON (PPI)
Hồng Ngọc Nguyễn, Đặng Phương Chi Bùi, Văn Mãi Đỗ
SỰ HÀI LÒNG CỦA BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ TẠI KHOA KHÁM BỆNH, BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIỂU CẦN, TRÀ VINH NĂM 2020
Tứ Cường Võ, Quốc Toản Lưu, Văn Giang Đặng, Quốc Thắng Trần, Ngọc Châu Phạm
THỰC TRẠNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VỚI NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HÓC MÔN
Thanh Bình Nguyễn, Văn Trường Nguyễn, Minh Ngọc Huyền Lê, Thị Diễm Trinh Lê
Xem tất cả các số