13. SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH/NGƯỜI NHÀ NGƯỜI BỆNH VỀ CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG TẠI KHOA PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2023

Phạm Văn Thành1, Nguyễn Thị Hồng Nguyệt1, Phạm Thị Thanh Huyền1, Đỗ Thị Hồng Lý1, Hoàng Văn Hồng1, Ngô Xuân Khoa2, Nguyễn Thị Anh1, Nguyễn Thị Kim Dung1, Bùi Bích Huyền1, Nguyễn Thị Mát1, Phạm Quang Anh1
1 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
2 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả sự hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh về chăm sóc điều dưỡng tại khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2023.


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành trên 132 đối tượng nghiên cứu là người bệnh hoặc người nhà trực tiếp chăm sóc người bệnh từ tháng 06/2023 đến tháng 12/2023.


Kết quả: Nghiên cứu cho thấy 89,4% người bệnh/người nhà người bệnh hài lòng chung về chăm sóc điều dưỡng. Tất cả các yếu tố đều có tỷ lệ hài lòng cao trên 90%, trong đó yếu tố “Thái độ, kỹ năng giao tiếp của điều dưỡng” có tỷ lệ hài lòng cao nhất chiếm 97,7%, yếu tố có tỷ lệ hài lòng thấp nhất là “Thủ tục hành chính” với tỷ lệ 92,4%. Có đến 97% người bệnh/người nhà người bệnh đồng ý sẽ quay trở lại hoặc giới thiệu cho bạn bè đến bệnh viện, và 93,4% đồng ý tiếp tục tái khám và điều trị tại khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.


Kết luận: Nhìn chung sự hài lòng về chăm sóc điều dưỡng của người bệnh/người nhà người bệnh tại khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khá cao. Bên cạnh đó, điều dưỡng viên cần hướng dẫn người bệnh các thủ tục hành chính và sắp xếp làm thủ tục cho người bệnh nhanh gọn, dễ hiểu.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] World Health Organization, Everybody’s
Business: Strengthening Health Systems to
Improve Health Outcomes : WHO’s Frmaework
for Action, World Health Organization; 2007.
[2] Bộ Y tế, Công văn 1626/KCB-QLCL hướng dẫn
kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo
sát HLBN, NVYT năm 2017, 2017.
[3] Bộ Y tế, Tài liệu hướng dẫn quản lý công tác đào
tạo lại và bồi dưỡng y tế cơ sở, 2007.104
[4] Lê Thu Hòa, Đánh giá sự hài lòng của người
bệnh điều trị nội trú tại Bệnh viện Đại học Y Hà
Nội, Tạp chí Y học Việt Nam, tập 457, 2017.
[5] Mai Thị Thanh Thủy, Nhận xét sự hài lòng của
người bệnh và người nhà của người bệnh điều
trị nội trú tại khoa Phẫu thuật tạo hình Hàm
mặt Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức; Khóa luận
tốt nghiệp cử nhân y khoa, Trường ĐH Y Hà
Nội, 2016.
[6] Nguyễn Hoa Pháp, Mức độ hài lòng của người
bệnh điều trị nội trú về chăm sóc điều dưỡng tại
Trung tâm tim mạch Bệnh viện Đại học Y Hà
Nội và một số yếu tố liên quan; Luận văn Thạc sỹ
y học, chuyên ngành Quản lý bệnh viện, Trường
ĐH Y Hà Nội, 2016.
[7] Nguyễn Ngọc Nga, Sự hài lòng của người
bệnh điều trị nội trú về chăm sóc điều dưỡng
tại khoa Phẫu thuật chi dưới, Bệnh viện Việt
Đức năm 2020 và một số yếu tố liên quan;
Luận văn Thạc sỹ Y tế Công cộng, Trường ĐH
Thăng Long, 2020.
[8] Alharbi HF, Alzahrani NS, Almarwani AM, et
al. Patients’ satisfaction with nursing care quality
and associated factors: A cross-section study.
Nurs Open. 2023;10(5):3253-3262. doi:10.1002/
nop2.1577