Quay trở lại chi tiết bài báo 13. SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH/NGƯỜI NHÀ NGƯỜI BỆNH VỀ CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG TẠI KHOA PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THẨM MỸ BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2023 Download Download PDF