SO SÁNH KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH TRỨNG CÁ ĐỎ THỂ NHẸ VÀ VỪA BẰNG BÔI ACID AZELAIC 10% SO VỚI METRONIDAZOLE 1%

Phạm Thị Kiều Loan1, Vũ Thái Hà2
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Da liễu Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: So sánh kết quả điều trị bệnh trứng cá đỏ thể nhẹ và vừa bằng acid azelaic 10% so với
metronidazole 1% .
Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp ngẫu nhiên có đối chứng trên 60 bệnh nhân, 30
người dùng Azelaic 10% và 30 người dùng metronidazole 1%.
Kết quả: Ở nhóm Azelaic, điểm CEAS trung bình trước khi điều trị là là 9,1±3,0, sau 12 tuần
điều trị giảm xuống còn là 0,3 ±0,4. Ở nhóm Metronidazole, điểm CEAS trung bình trước khi
điều trị là 9,1±3,4, sau 12 tuần điều trị giảm xuống còn là 1,6 ±0,5. Ở nhóm Azelaic điểm IGAS
trung bình trước khi điều trị là là 2,2 ± 0,7, sau 12 tuần điều trị giảm xuống còn là 0,07 ±0,3. Điểm
IGAS trung bình ở nhóm điều trị bằng Metronidazole trước khi điều trị là là 2,1±0,7, sau 12 tuần
điều trị giảm xuống còn là 0,1 ±0,3. Trước điều trị, điểm GFSS đánh giá cơn nóng bừng mặt bằng
nhau giữa nhóm dùng Azelaic và Metronidazole là 0,7 ± 0,7. Sau 12 tuần điều trị, bệnh nhân ở cả
2 nhóm cùng hết triệu chứng này. Ở nhóm Azelaic có 81,2% bệnh nhân ngứa và 60% bệnh nhân
châm chích. Tình trạng này gặp ít hơn ở nhóm Metronidazole với 57,1% bênh nhân ngứa và 55,6%
bệnh nhân châm chích.
Kết luận: Azelaic 10% và Metronidazole 1% đều cho thấy có hiệu quả tốt trong điều trị mụn trứng
cá đỏ mặc dù Azelaic cho thấy hiệu quả nhỉnh hơn. Ngược lại, tần suất gặp các phản ứng ngứa và
châm chích nhẹ phổ biến hơn ở nhóm dùng Azelaic.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Gether L, Overgaard LK, Egeberg A, “Incidence
and prevalence of rosacea: a systematic review
and meta-analysis”, Br J Dermatol, 179(2), pp.
282-289, 2018.
[2] Frampton JE, Wagstaff AJ, “Azelaic acid 15%
gel: in the treatment of papulopustular rosacea”,
Am J Clin Dermatol, 5(1), pp. 57-64, 2004.
[3] Colón LE, Johnson LA, Gottschalk RW,
“Cumulative irritation potential among
metronidazole gel 1%, metronidazole gel 0.75%,
and azelaic acid gel 15%”, Cutis, 79(4), pp. 317-
21, 2007.
[4] Fritsch P, Kolber MR, Korownyk C, “Topical
treatments for rosacea”, Can Fam Physician,
65(11), pp. 803, 2019.