Kiến thức và thực hành tuân thủ điều trị của người bệnh tăng huyết áp đang được quản lý ngoại trú tại khoa Khám bệnh, Bệnh viện Tim mạch An Giang năm 2021

Nguyễn Tiến Khương1, Dương Minh Đức2, Phạm Ngọc Châu3
1 Bệnh viện Tim mạch An Giang
2 Trường Đại học Y tế Công cộng
3 Viện Sức khỏe Cộng đồng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Tăng huyết áp (THA) là một bệnh mãn tính cần tuân thủ điều trị (TTĐT) để giảm thiểu các biến chứng. Nghiên cứu này nhằm đánh giá Kiến thức và Thực hành về tuân thủ điều trị tăng huyết áp của người bệnh tăng huyết áp đang được quản lý ngoại trú tại Bệnh viện Tim mạch An Giang (BVTMAG) năm 2021.


Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang thông qua điều tra định lượng trong 2 tháng (04-06/2021) tại BVTMAG. Tổng số 210 người bệnh đang điều trị ngoại trú THA được chọn ngẫu nhiên tham gia vào phỏng vấn trực tiếp khi đến tái khám hàng tháng. Số liệu được phân tích sử dụng phần mềm SPSS 25.0.


Kết quả: 81,4% NB có kiến thức đạt về điều trị THA. Về thực hành, NB tuân thủ tái khám định kỳ đạt 98,6%, tiếp theo NB tuân thủ thay đổi lối sống 72,4%, tuân thủ đo huyết áp tại nhà chiếm tỷ lệ 65,7% và cuối cùng tuân thủ sử dụng thuốc đạt thấp nhất ở mức 49,5%. Tỷ lệ tuân thủ đúng tất cả 4 nội dung về tuân thủ điều trị có 65 người chiếm tỷ lệ 15,2%.


Kết luận: BVTMAG cần tăng cường tư vấn cho NB về TTĐT đồng thời triển khai quản lý NB qua hồ bệnh án điện tử và nhắc tái khám đúng hẹn. Đồng thời, cần huy động người thân tham gia hỗ trợ NB THA giúp tăng cường tuân thủ điều trị.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] World Health Organization, Hypertension 2020, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension, 2020, Accessed 01 October 2021.
[2] Viet NV, Hypertension in Vietnam, 2016.
[3] Neiman AB, Ruppar T, Ho M et al., Improving Medication Adherence for Chronic Disease Management - Innovations and Opportunities. Morbidity and Mortality Weekly Repor, 2017; 66(45):1248-51.
[4] Ministry of Health, Guidelines on Hypertension Diagnosis and Treatment Hướng. 2010.
[5] Vietnam National Heart Institute, Assess the treatment adherence of hypertensive patients in Vietnam, 2008.
[6] Truong TC, Assess the treatment adherence of hypertensive outpatients in District 2 General Hospital in Ho Chi Minh City, Hanoi University of Public Health, 2018.
[7] Ngoan NQ, Knowledge and Practice about Hypertension among elderly in Kien Thuy district, Hai Phong in 2015, Hanoi University of Public Health, 2015.
[8] Nghia HT, Hypertension prevalence and associated factor of adults aged 30-69 years old in Thuong Phuoc 2 commune, Hong Ngu district, Dong Thap in 2015, Hanoi University of Public Health, 2015.
[9] Kha KS, Assess the treatment adherence of hypertensive outpatients in Provincial Committee for Official Health Care and Protection in 2017. Hanoi University of Public Health, 2018.
[10] Phong VT, Assess the treatment adherence of hypertensive outpatients in Department of Oupatient in Tien Giang Center Hospital in 2018. Hanoi University of Public Health, 2018.
[11] Hanh DTB, Assess the treatment adherence of hypertensive outpatients in Binh Phuoc General Hospital in 2013, Hanoi University of Public Health, 2013.
[12] Morisky DE, Bone H. Morisky Medication Adherence Scale (MMAS-8), 1997.
[13] Pan J, Wu L, Wang H, et al., Determinants of hypertension treatment adherence among a Chinese population using the therapeutic adherence scale for hypertensive patients. Medicine (Baltimore), 2019; 98(27):e16116.
[14] Ngoc DT, Knowledge, Attitude and Practice in providing services for hypertensive patients among nurses in E hospital in 2013, Hanoi University of Public Health, 2013.
[15] Xuan TTK, Knowledge and Practice among hypertensive outpatients in Department of Cardiology, Cho Ray Hospital in 2017, Hanoi University of Public Health, 2017.