MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐỐI VỚI DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN THÁI NGUYÊN

Trần Thanh Bình1, Nguyễn Thị Thu2
1 Bệnh viện YHCT Thái Nguyên
2 Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người bệnh đối với dịch vụ khám chữa bệnh (KCB) tại Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên, từ đó đưa ra bàn luận và đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, nâng cao sự hài lòng của người bệnh đến khám và điều trị tại Bệnh viện.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Thai Nguyen Traditional Medicine Hospital, Thai Nguyen Traditional Medicine Hospital Development Project for the period 2016-2020 and a vision to 2025, 2015.
[2] Cam TTH, Assessment of patient satisfaction about using medical examination and treatment services at some public hospitals, Doctoral thesis in sociology, National Academy of Politics Ho Chi Minh, 2017.
[3] Government, Decree No. 16/2015/ND-CP stipulating the autonomy mechanism of public non-business units, 2015.
[4] Ly NT, Evaluation of the satisfaction of inpatients at some hospitals at all levels in Vietnam in 2015, Bachelor of Medicine thesis, Hanoi Medical University, 2015.
[5] Thuan NK, Tuan VM, Satisfaction and related factors of inpatients at Tay Ninh Traditional Medicine Hospital 2013, Medical Journal of Ho Chi Minh City, 2014; 18(6): 371-379.