Thực trạng học tập của sinh viên trường Đại học Y Hà Nội trong bối cảnh đại dịch COVID-19

Lê Minh Đạt1, Trần Ngọc Ánh1, Lê Thị Thảo Linh1, Trần Linh Thảo1, Đặng Thu Trang1, La Thị Phương Liên1, Hoàng Thị Hải Yến1, Nguyễn Thị Thanh Nga1, Nguyễn Lý Lan1, Lê Xuân Hưng1
1 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 322 sinh viên đang học tập tại trường Đại học Y Hà Nội về ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến kết quả học tập của sinh viên. Kết quả nghiên cứu cho thấy đa số sinh viên đều chuyển sang hình thức học tập qua các ứng dụng trực tuyến như: Zoom, Microsoft Team, Skype, GoogleMeeting (chiếm 98,5%). Hầu hết sinh viên tham gia nghiên cứu đều có những trang thiết bị, điều kiện tốt nhất phục vụ cho việc học tập trực tuyến: bàn học (96,58%); máy tính (88,51%); phần mềm và chương trình học (95,65%); đồ dùng văn phòng (97,20%); kết nối internet tốt (80,12%). Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nhà trường cần xây dựng phương pháp và hình thức học tập phù hợp cho sinh viên Y Hà Nội đặc biệt là các nội dung thực hành lâm sàng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Ministry of Health. NEWS page about COVID-19 acute respiratory infection,https://ncov.moh.gov.vn/ , 2021. Accessed 10 August 2021
[2] Prime Minister, Direction 16/CT-TTg: On Implementation of emergency prevention measures, Government Office, 2020.
[3] Hanoi Medical University, Decision No. 4859/QD-ĐHYHN on the development of regulations for credit training, 2015.
[4] Ochi K, Nishimura Y, Tokumasu K et al., Impact of the COVID-19 Pandemic on the Psychological Distress of Medical Students in Japan: Cross-sectional Survey Study", J Med Internet Res, 2021; 23(2).
[5] Damijana K, Aleksander A, Dejan R et al., Impacts of the COVID-19 Pandemic on Life of Higher Education Students: A Global Perspective, Sustainability, 2020; 12(1):8438.
[6] Aleena HSD, Mai SAA, Lana AN, Perceptions of medical students towards online teaching during the COVID-19 pandemic: a national cross-sectional survey of 2721 UK medical students, BMJ Open, 2020; 10(11).
[7] Tormey R, Sarrade I, Jermann P, Online Learning Experience Questionnaire; Teaching Support and Center for Digital Education, EPFL, 2020.
[8] Abaid U, Mahmoona A, Shanza A et al., Challenges of online learning during the COVID-19 pandemic encountered by students in Pakistan, Journal of Pedagogical Sociology and Psychology, 2021; 3(1).
[9] Mohamed AAM, The Impact of COVID-19 Pandemic on the Academic Performance of Veterinary Medical Students, Front Vet Sci, 2020(7).