KẾT QUẢ PHẪU THUẬT GÃY KÍN LIÊN MẤU CHUYỂN XƯƠNG ĐÙI BẰNG NẸP KHÓA CÓ HỖ TRỢ MÀN TĂNG SÁNG

Cao Ngọc Duy1, Nguyễn Mạnh Khánh2, Trần Trung Kiên1, Vũ Mạnh Linh1
1 Bệnh viện Đa khoa Đức Giang
2 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả gần điều trị gẫy kín liên mấu chuyển xương đùi bằng nẹp khóa có hỗ trợ màn tăng sáng tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang hồi cứu và tiến cứu không đối chứng trên 32 bệnh nhân gãy kín liên mấu chuyển xương đùi được phẫu thuật KHX bằng nẹp khóa tại Khoa Ngoại chấn thương - Bệnh viện Đa khoa Đức Giang từ tháng 01 năm 2020 đến tháng 04 năm 2021. Kết quả: Có 32/32 bệnh nhân (100%) đều có tình trạng vết mổ khô, liền da kỳ đầu, không có bệnh nhân nào bị nhiễm trùng vết mổ hoặc còn dịch, không có biến chứng trong thời gian nằm viện. Không có trường hợp nào bị viêm phổi, viêm đường tiết niệu, loét do tỳ đè hoặc chảy máu sau mổ. Nẹp và các vít ở vị trí đạt yêu cầu; xương được cố định tốt. Nắn chỉnh tốt, trục xương thẳng, góc của cổ với thân xương đùi từ 1200 đến 1300 đạt 15/32 BN (46,88%). Ổ gãy còn di lệch ít, còn lệch dưới một vỏ xương, góc cổ thân xương từ 1100  đến dưới 1190  là 17/32 BN (53,12%). Thời gian nằm viện trung bình của tất cả các bệnh nhân là 14,16 ± 2,89 ngày. Kết luận: Tất cả bệnh nhân đều có tình trạng vết mổ khô, liền da kỳ đầu, không có bệnh nhân nào bị nhiễm trùng vết mổ hoặc còn dịch, không có biến chứng trong thời gian nằm viện, không có viêm phổi, viêm đường tiết niệu, loét do tỳ đè hoặc chảy máu sau mổ. Các nẹp, vít ở vị trí đạt yêu cầu; xương được cố định tốt. Nắn chỉnh tốt, trục xương thẳng.


 

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Johansen AW, Wakeman R, Boulton C et al., The National Hip Fracture Database National Report, http://www.nhfd.co.uk/. Accessed December 8, 2014.
2. Dung VH, Kien LT, Comment on the results of treatment for the elderly femoral transtrophal fracture with one-sided external fixation, Journal of Vietnamese Medicine, 2003; Special Issue: 144-147.
3. Binh NT, Tin NV, Hai LH et al., Results of treatment of closed fractures of trochanteric femur in elderly people by combining unopened bones with Ender intramedullary nails, Journal of Vietnamese Medicine, 2002; Special Issue: 64-68.
4. Nam NH, Dung TT, Toan NV, Treatment of femoral transtrophal fracture with DHS brace at Viet Duc hospital, Journal of Medical Research, 2013; 84(4):69-73.
5. Hardy DCR, Descamps PY, Krallis P, Use of an intramedullary hip - screw compared with a compression hip - screw with a plate for intertrochanteric femoral frctures. A prospective, randomized study of one hundred patients, J.Bone Joint Surg Am, 1998; 80-A: 618-630.
6. Thang NH, Results of surgical treatment of femoral trochanteric fracture with angle splints, Journal of Practical Medicine, 2005; 3(505): 72-74.
7. Truong NT, Evaluation of the results of treatment of closed fractures of the femur in the elderly by DHS screw fusion at 103 hospital, Master's thesis of Medicine. Present at Military Medical University, in Hanoi, Vietnam, 2006.
8. Toan TQ, Evaluation of the results of surgical treatment of adult femur fracture with DHS splint at Saint Paul hospital, Master of Medicine Thesis. Present at Military Medical University, in Hanoi, Vietnam, 2008.
9. Thu MC, Evaluation of the results of surgical treatment of adult femoral trochanteric fractures with a solid angle brace at Saint Paul Hospital 2002-2004, Thesis of a Level II Specialist. Present at Military Medical Academ University, in Hanoi, Vietnam, 2008.