31. NẸP TĂNG CƯỜNG VÀ GHÉP XƯƠNG ĐIỀU TRỊ KHỚP GIẢ THÂN XƯƠNG ĐÙI SAU THẤT BẠI CỦA KẾT HỢP XƯƠNG BẰNG ĐINH NỘI TỦY KÍN VÀ CHỐT - NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP

Lê Phúc1
1 Bệnh viện Saigon ITO thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Giới thiệu một phương pháp hiệu quả điều trị khớp giả thân xương đùi đã đóng đinh nội tủy kín và chốt thất bại.


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả, báo cáo một trường hợp khớp giả thân xương đùi sau thất bại của đóng đinh nội tủy kín và chốt. Bệnh nhân được mổ lại: cắt lọc ổ khớp giả, không lấy đinh và chốt (của lần mổ trước), tăng cường nẹp và 6 vít, ghép xương xốp lấy từ mào chậu.


Kết quả: Tái khám theo dõi sau 1,3,6 tháng. Lành xương ghi nhận sau 3 tháng.Đi không nạng gậy. Mổ lấy dụng cụ sau 30 tháng. Khám lần cuối (33 tháng sau cuộc mổ tăng cường nẹp vít và ghép xương): tầm vận động khớp (háng, gối, cổ chân) phục hồi hoàn toàn, đi lại, chạy nhảy, sinh hoạt thể thao bình thường. Chức năng chi dưới đạt 98/100 theo thang điểm của Harris.


Kết luận: Điều trị khớp giả thân xương đùi (đã đóng đinh nội tủy kín và chốt thất bại) bằng cách cắt lọc, nẹp vít tăng cường và ghép xương (không lấy dụng cụ của lần mổ trước), là phương pháp dễ thực hiện, hiệu quả; là một cách điều trị đáng tham khảo và áp dụng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Choi YS, Kim KS, Plate Augmentation Leaving
the Nail in Situ and Bone Graft for Non-Union
of Femoral Shaft Fractures. Int Orthop, 2005,
29, 287-290.
[2] Hồ Văn Thạnh, Đánh giá kết quả điều trị khớp
giả thân xương đùi đã đóng đinh nội tủy bằng
nẹp vít tăng cường và ghép xương tự thân; Luận
văn bác sĩ chuyên khoa II, Đại học Y Khoa Phạm
Ngọc Thạch Thành phố Hồ Chí Minh, 2020.
[3] Lai PJ, Hsu YH, Chou YC et al., Augmentative
Antirotational Plating Provided a Significantly
Higher Union Rate than Exchanging Reamed
Nailing in Treatment for Femoral Shaft Aseptic
Atrophic Nonunion-Retrospective Cohort Study.
BMC Musculoskelet Disord; 2019, 20, 127.
[4] Nadkarni B, Srivastav S, Mital V et al., Use
of Locking Compression Plates for Long
Bone Nonunions without Removing Existing
Intramedullary Nail: Review of Literature and
Our Experiences. J. Trauma Inj Infect Crit Care,
2008,65,482-486.
[5] Nguyễn Ngọc Long, Đánh giá kết quả điều trị
khớp giả vô trùng thân xương đùi sau kết hợp
xương ở người trưởng thành; Luận án Chuyên
khoa II, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí
Minh, 2005.