ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THAY KHỚP HÁNG TOÀN PHẦN KHÔNG XI MĂNG Ở BỆNH NHÂN HOẠI TỬ VÔ KHUẨN CHỎM XƯƠNG ĐÙI GIAI ĐOẠN IV, V VÀ VI

Đắc Việt Mai, Thu Thủy Nguyễn

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Thông báo kết quả thay khớp háng toàn phần không xi măng sử dụng chuôi khớp Corail được phủ hydroxyapatite (HA) toàn bộ ở bệnh nhân 60 tuổi hoặc trẻ hơn bị hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi giai đoạn IV, V và VI. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu, theo dõi dọc 90 khớp háng bị hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi giai đoạn IV, V và VI với 90 bệnh nhân được đánh giá lâm sàng, Xquang với thời gian theo dõi tối thiểu 5 năm. Kết quả và kết luận: Điểm Harris khớp háng trước phẫu thuật từ 43.74 ± 9,25, tăng lên 96.67 ± 3.82 điểm sau phẫu thuật tại thời điểm theo dõi cuối cùng. 90 khớp háng (100%) được chứng mính ổn định với sự mọc xương vào bề mặt chuôi khớp. Không có khớp háng nào tiêu xương, lỏng hoặc yêu cầu thay lại do lỏng vô khuẩn hoặc nhiễm trùng. Chúng tôi tin rằng khớp toàn phần không xi măng với chuôi khớp Corail là một lựa chọn tốt cho bệnh nhân trẻ và có mức hoạt động trung bình và cao bị hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Ngô Hạnh, Huỳnh Phiến, Lê Văn Mười, (2015), "Kết quả phẫu thuật thay khớp háng toàn phần không xi măng
tại Bệnh viện Đà Nẵng". Tạp chí Chấn thương - Chỉnh hình Việt Nam: p. 213-218.
2. Đào Xuân Thành, (2012), "Nghiên cứu kết quả thay khớp háng toàn phần không xi măng và thay đổi mật độ
khoáng xương quanh khớp nhân tạo". Luận văn Tiến sỹ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
3. Mai Đức Thuận, (2014), "Đánh giá kết quả bước đầu thay khớp háng cán ngắn Spiron điều trị hoại tử vô khuẩn
chỏm xương đùi ở bệnh nhân dưới 50 tuổi". Tạp chí Y Dược lâm sàng 108: p. 105-113.
4. Kim YH., Choi. Y., Kim. J.S., (2011), "Cementless total hip arthroplasty with alumina-on-highly cross-linked
polyethylene bearing in young patients with femoral head osteonecrosis". J Arthroplasty. 26(2): p. 218-23.
5. Brinker MR., Rosenberg AG, Kull L, Galante JO., (1994), "Primary total hip arthroplasty using noncemented
porous-coated femoral components in patients with osteonecrosis of the femoral head". J Arthroplasty. 9(5): p. 457-68.
6. Engh CA., Bobyn JD, Glassman AH., (1987 Jan), "Porous-coated hip replacement. The factors governing bone
ingrowth, stress shielding, and clinical results.". J Bone Joint Surg Br. 69(1): p. 45-55.