LIÊN QUAN CHỈ SỐ KHÁNG INSULIN VÀ LIPID MÁU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 CHẨN ĐOÁN LẦN ĐẦU

Vũ Thị Cẩm Thạch1, Hoàng Thị Tình2, Nguyễn Hoàng Linh Chi3, Đàm Thị Phương Lan4, Hoàng Thị Minh4, Hồ Thị Hằng4, Phạm Thanh Bình5, Huỳnh Quang Thuận4
1 Bệnh viện 198 - Bộ Công An
2 Bệnh viện Y học cổ truyền Quân đội
3 Bệnh viện Hữu Nghị
4 Bệnh viện Quân y 103
5 Bệnh viện Quân y 175

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định tình trạng kháng insulin và mối liên quan giữa tình trạng kháng insulin với một
số chỉ số lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 mắc mới.
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có đối chứng trên 63 bệnh nhân ĐTĐ type
2 được chẩn đoán lần đầu, chưa điều trị và 64 người khỏe mạnh.
Kết luận: Insulin máu nhóm bệnh có khác biệt với nhóm chứng (6.86 ± 2,83; 5.73 ± 1.68; p >0,05);
HOMA-IR của nhóm bệnh khác biệt với nhóm chứng (3.4 ± 1.64; 1.24 ± 0.38; p < 0,001), tỷ lệ kháng
insulin theo HOMA-IR là 66.67%; có liên quan giữa HOMA-IR với triglycerid, LDL-C (p < 0,05),
không thấy liên quan giữa HOMA-IR với cholesterol TP, HDL- C (p > 0,05); không thấy tương quan
của HOMA-IR với các chỉ số lipid máu.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Standards of Medical Care in Diabetes-2019
Abridged for Primary Care Providers. Clin
Diabetes, 2019. 37(1): p. 11-34.
[2] Executive Summary of The Third Report of The
National Cholesterol Education Program (NCEP)
Expert Panel on Detection, Evaluation, And
Treatment of High Blood Cholesterol In Adults
(Adult Treatment Panel III). Jama, 2001. 285(19):
p. 2486-97.
[3] Cho SK, HOMA-estimated insulin resistance as
an independent prognostic factor in patients with
acute pancreatitis. Scientific Reports, 2019. 9(1):
p. 14894.
[4] Gutch M, Assessment of insulin sensitivity/
resistance. Indian J Endocrinol Metab, 2015.
37(3): p. 189-194.
[5] Katsuki A, Neither Homeostasis Model
Assessment nor Quantitative Insulin Sensitivity
Check Index Can Predict Insulin Resistance in
Elderly Patients with Poorly Controlled Type
2 Diabetes Mellitus. The Journal of Clinical
Endocrinology & Metabolism, 2002. 87(11): p.
5332-5335.
[6] Bonora E, Homeostasis model assessment
closely mirrors the glucose clamp technique in
the assessment of insulin sensitivity: studies
in subjects with various degrees of glucose
tolerance and insulin sensitivity. Diabetes Care,
2000. 23(1): p. 57-63.
[7] Trần Thị Thanh Hóa, TVB, Nghiên cứu Kháng
insulin ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có gan
nhiễm mỡ phát hiện lần đầu tại Bệnh viện Nội
Tiết. Hội nghị khoa học toàn quốc chuyên ngành
nội tiết và chuyển hóa lần thứ 3, 2007: p. 927 -
939.
[8] Nguyễn Đức Hoan, Nghiên cứu rối loạn lipid
máu, kháng insulin và tổn thương một số cơ quan
ở người có rối loạn glucose máu lúc đói. Luận án
tiến sĩ y học, 2008: p. 20-88.
[9] Hiukka A, Alterations of lipids and apolipoprotein
CIII in very low density lipoprotein subspecies
in type 2 diabetes. Diabetologia, 2005. 48(6): p.
1207-15.
[10] Nguyễn Đức Ngọ, Nghiên cứu mối liên quan
kháng insulin với béo phì, rối loạn lipid máu ở
bệnh nhân ĐTĐ týp 2. Luận án tiến sĩ y học, 2008.
[11] Tạ Văn Bình, Bệnh đái tháo đường và Tăng
glucose máu. Nhà xuất bản Y học, 2006: p. 214-
244.
[12] Krauss RM, Lipids and lipoproteins in patients
with type 2 diabetes. Diabetes Care, 2004. 27(6):
p. 1496-504.
[13] Nguyễn Hải Thủy, NĐQ, Nghiên cứu chức năng
tế bào Bêta tụy và kháng insulin ở bệnh nhân đái
tháo đường týp 2 phát hiện sau 40 tuổi. Hội nghị
khoa học toàn quốc, chuyên ngành nội tiết và
chuyển hóa, 2004: p. 323 - 332.
[14] Haffner SM, Miettinen H, Stern MP, The
homeostasis model in the San Antonio Heart
Study. Diabetes Care, 1997. 20(7): p. 1087-92.
[15] Trần Đức Thọ, Nhận xét về kháng insulin, giá
trị của HbA1c trong theo dõi và điều trị đái tháo
đường. Công trình nghiên cứu khoa học Bệnh
viện Bạch mai 1997- 1998, 1998: p. 109 - 113.
[16] McAuley KA, Diagnosing insulin resistance
in the general population. Diabetes Care, 2001.
24(3): p. 460-4.