ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THAY KHỚP HÁNG TOÀN PHẦN KHÔNG XI MĂNG SỬ DỤNG CHUÔI KHỚP CORAIL Ở BỆNH NHÂN HOẠI TỬ VÔ KHUẨN CHỎM XƯƠNG ĐÙI DƯỚI 50 TUỔI

Mai Đắc Việt1, Nguyễn Thu Thủy1, Trần Thị Kiều Oanh1
1 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu này nhằm mục đích thông báo kết quả thay khớp háng toàn phần (TKHTP)
không xi măng sử dụng chuôi khớp Corail được phủ hydroxyapatite (HA) toàn bộ ở bệnh nhân dưới
50 tuổi bị hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi (HTVKCXĐ).
Đối tượng nghiên cứu: 74 khớp háng bị HTVKCXĐ ở 58 bệnh nhân được đánh giá lâm sàng,
Xquang với thời gian theo dõi tối thiểu 10 năm và dài nhất là 12 năm.
Kết quả: Điểm Harris khớp háng trước phẫu thuật từ 41.68 ± 21,78 điểm tăng lên 98.82 ± 2.29 điểm
sau phẫu thuật tại thời điểm theo dõi cuối cùng. 74 khớp háng (100%) được chứng minh ổn định với
sự mọc xương vào bề mặt chuôi khớp. Không có khớp háng nào lỏng hoặc yêu cầu thay lại do lỏng
vô khuẩn.
Kết luận: Chúng tôi tin rằng TKHTP không xi măng với chuôi khớp Corail là một lựa chọn đầy hứa
hẹn với bệnh nhân trẻ bị HTVKCXĐ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Radl R, Hungerford M, Materna W et al., Higher
failure rate and stem migration of an uncemented
femoral component in patients with femoral head
osteonecrosis than in patients with osteoarthrosis.
Acta Orthop 2005;76:49.
[2] Saito S, Saito M, Nishina T et al., Long-term
results of total hip arthroplasty for osteonecrosis
of the femoral head. A comparison with
osteoarthritis. Clin Orthop Relat Res 1989:198.
[3] Lieberman JR, Berry DJ, Mont MA et al.,
Osteonecrosis of the hip: management in the 21st
century. Instr Course Lect 2003;52:337.
[4] Fyda TM, Callaghan JJ, Olejniczak J et al.,
Minimum ten-year follow-up of cemented total
hip replacement in patients with osteonecrosis of
the femoral head. Iowa Orthop J 2002;22:8.
[5] Hartley WT, McAuley JP, Culpepper WJ et al.,
Osteonecrosis of the femoral head treated with
cementless total hip arthroplasty. J Bone Joint
Surg Am 2000;82-A: 1408.
[6] Schneider W, Knahr K, Total hip replacement
in younger patients: survival rate after avascular
necrosis of the femoral head. Acta Orthop Scand
2004;75:142.
[7] Cameron HU, Keppler L, McTighe T, The role
of modularity in primary total hip arthroplasty. J
Arthroplasty 2006;21:89.
[8] Christie MJ, DeBoer DK, Trick LW et al., Primary
total hip arthroplasty with use of themodular
S-ROMprosthesis. Four to seven-year clinical
and radiographic results. J Bone Joint Surg Am
1999;81:1707.