SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ TẠI KHOA VẬT LÝ TRỊ LIỆU–PHỤC HỒI CHỨC NĂNG, BỆNH VIỆN ĐA KHOA HỒNG PHÁT NĂM 2020

Văn Dần Trần1, Việt Dũng Trương
1 Trường ĐH Thăng Long

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu sử dụng phương pháp: Mô tả cắt ngang được tiến hành trên nhóm 309 người bệnh điều trị tại khoa Vật lý trị liệu và PHCN, sử dụng bộ câu hỏi của BYT có bổ sung. Kết quả cho thấy: Tỷ lệ hài lòng về thời gian chờ để được phục vụ là 55.7%. Tỷ lệ hài lòng về kỹ năng và thái độ của nhân viên y tế là 57.6%. Tỷ lệ hài lòng về cơ sở vật chất và tổ chức khoa phòng là thấp nhất: 8.7%. Tỷ lệ hài lòng về tính minh bạch về tài chính và BHYT cao nhất: 69.9%. Tỷ lệ hài lòng về chất lượng dịch vụ là: 42%. Các yếu yếu tố liên quan đến hài lòng không giống nhau tùy theo tuổi, giới, tình trạng được BHYT thanh toán và có khả năng chi trả viện phí hay phải vay nợ của người bệnh: - Về giới, có xu hướng nữ hài lòng nhiều hơn nam giới về thời gian chờ đợi, kỹ năng, thái độ của nhân viên y tế và cơ sở vật chất của bệnh viện - Về tuổi, có xu hướng nhóm ít tuổi hơn (dưới 35) có tỷ lệ hài lòng nhiều hơn nhóm nhiều tuổi về cả thời gian chờ đợi, kỹ năng thái độ của nhân viên y tế, về cơ sở vật chất của bệnh viện - Về tình trạng được BHYT thanh toán, có quy luật khá rõ rằng người bệnh được BHYT thanh toán một phần sẽ hài lòng nhiều hơn nhóm không được thanh toán - Về tình trạng vay nợ khi điều trị tại bệnh viện nhận thấy nhóm phải vay nợ nhiều trường hợp hài lòng hơn nhóm không vay nợ. Kết luận: Người bệnh hài lòng với dịch vụ bệnh viện khác nhau, cao nhất là với tính minh bạch tài chính, thấp nhất là về cơ sở vật chất. Các yếu tố tuổi, giới, được BHYT thanh toán và vay nợ có liên quan đến sự hài lòng của người bệnh.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2017), Kế hoạch số 1333/KH-BYT ngày 11/12/2017 về đo lường, đánh giá sự hài lòng của người bệnh
về phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp và chất lượng bệnh viện.
2. Nguyễn Thị Việt Hằng (2019), Sự hài lòng và một số yếu tố liên quan của người nhà người bệnh điều trị nội
trú tại Khoa Ngoại, Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2019, Đại học Thăng Long, Luận văn Thạc sỹ Y tế công cộng
3. Vũ Hương Giang (2018), Sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú về chăm sóc điều dưỡng và một số yếu
tố liên quan tại Bệnh viện Tim Hà Nội năm 2018, Trường Đại học Y Hà Nội, Luận văn Thạc sỹ Quản lý bệnh viện.
4. A. Karaca và Z. Durna (2019), “Patient satisfaction with the quality of nursing care”, Nurs Open, 6(2):
535-545.
5. Buchanan J., Dawkins P. và Lindo J.L. (2015), “Satisfaction with nursing care in the emergency department of
an urban hospital in the developing world: A pilot study”, Int Emerg Nurs, 23(3).
6. May S (2001). Patient satisfaction with management of back pain-Part 1: what is satisfaction? Review of
satisfaction with medical management. Physiotherapy. 2001;87:4–9. doi: 10.1016/S0031-9406(05)61186-8.
7. Keith R.(1998). Patient satisfaction and rehabilitation studies. Archives of Physical Medicine and
Rehabilitation. 1998;79:1122–1128. doi: 10.1016/S0003-9993(98)90182-4.
8. French H.(2020) A Pilot study to determine patient satisfaction with a physiotherapy service to a fracture
clinic. Physiotherapy Ireland. 2002;23:7–14.