MỘT SỐ YẾU TỐ CHÍNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG BỆNH NHÂN HIV/AIDS TẠI BỆNH VIỆN NHÂN ÁI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2021

Đào Thị Hằng1, Hoàng Cao Sạ2
1 Bệnh viện Nhân Ái
2 Trường Đại học Y tế Công cộng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Phân tích một số yếu tố chính ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống bệnh nhân HIV/AIDS điều trị tại Bệnh viện Nhân Ái TP. Hồ Chí Minh năm 2021. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu sử dụng phương pháp cắt ngang mô tả, nghiên cứu định tính thông qua việc phỏng vấn sâu đội ngũ NVYT, đại diện gia đình người bệnh và thảo luận nhóm bệnh nhân nhằm phân tích một số yếu tố chính ảnh hưởng chất lượng cuộc sống bệnh nhân HIV/AIDS. Kết quả: Yếu tố ảnh hưởng CLCS là: Bệnh đi kèm, suy thận, viêm phổi và kỳ thị phân biệt đối xử. Bệnh nhân không được gia đình quan tâm, động viên, thăm nuôi và hỗ trợ trong cuộc sống. Bệnh viện quá tải thiếu trang thiết bị, nhân lực chưa đáp ứng số lượng bệnh nhân hiện tại, chế độ dinh dưỡng thấp chưa đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng bệnh nhân HIV/AIDS. Đề xuất: Sở Y tế tăng chỉ tiêu giường bệnh, tăng chế độ ăn cho bệnh nhân. Gia đình cần tìm hiểu, lắng nghe và động viên những người nhiễm HIV/AIDS đang điều trị tại bệnh viện.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Carr A, Higginson I, Robinson PG. Quality of Life. BMJ Books 2003;13.
2. Mai TTX, Quality of life of patients with type II diabetes in 2013, Bachelor of Public Health, Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy, 2013; 1-2.
3. Department of HIV/AIDS Prevention and Control Ministry of Health, 2020 http://vaac.gov.vn/xin-cho-biet-cac-anh-huong-cua-nhiem-hiv-aids-doi-voi-ca-nhan-va-xa-hoi.html 30/08/2020.
4. Ekaterine K, Margaret AG, Nikoloz C et al., "Assessment of quality of life in people living with HIV in Georgia", International Journal of STD & AIDS, 2017; 28(7): 672–678.
5. Tran BX, Quality of life outcomes of antiretroviral treatment for HIV/AIDS patients in Vietnam 2012, PhD thesis, 2012.
6. Loan HTT, Ha LTH, Phuong DTV et al., Situation of stigma and discrimination against HIV-infected people by medical staff at Cao Bang Provincial General Hospital in 2019, HaNoi Univwrsity of Public Health, 2019; 3(3), 7-15.
7. Ngoc LB, Ly AT, Hoa TT et al., “Family support for male injecting drug users” Medical Journal, 2016; 99(1): 173-181.
8. Vuong NM, Quality of life of HIV-infected patients on antiretroviral therapy in Hanoi and Nam Dinh, Master's Thesis in Public Health, Hanoi Medical University, Hanoi; 2015.
9. Ministry of Health, Health sector overview report 2012. Improving the quality of medical examination and treatment services, 2012.
10. Cuong LQ, "Study the situation of overloading, under load of the hospital system at all levels and propose solutions to overcome" Ministry of Health, 2011.