KIẾN THỨC, THỰC HÀNH XỬ TRÍ SỐT CHO TRẺ DƯỚI 5 TUỔI CỦA CHA, MẸ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2019

Nguyễn Hồng Chương1, Trần Phương Nam2, Nguyễn Minh Đăng2, Trần Thị Phương Lan2, Văn Quang Tân3, Đỗ Thị Thu Mai3, Võ Thi Kim Anh4
1 Bệnh viện Dĩ An, Bình Dương
2 Bệnh viện đa khoa Nam Anh, Bình Dương
3 Bệnh Viện tỉnh Bình Dương
4 Trường Đại học Thăng Long

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả kiến thức, thực hành khi trẻ bị sốt và phân tích một số yếu tố liên quan đến việc xử trí của cha mẹ đưa con đến khám tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương năm 2019.


Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 445 cha, mẹ đưa con đến khám tại phòng khám Nhi, Bệnh viện tỉnh Bình Dương từ tháng 12/2018 đến tháng 04/2019, hình thức phỏng vấn trực tiếp bằng bộ câu hỏi cấu trúc soạn sẵn.


Kết quả: 73,5% cha, mẹ có kiến thức đúng về nhiệt độ trẻ khi sốt, có 68,1% có kiến thức đúng về nhiệt độ cần dùng thuốc; 50,1% cha, mẹ biết rằng sốt là yếu tố có lợi cho cơ thể trẻ và chỉ 44,7% biết nếu sốt cao thì sẽ gây co giật ở trẻ. Tỷ lệ 79,8% có kiến thức đúng về lau mát hạ sốt cho trẻ. Có 24,7% biết lựa chọn đúng thuốc hạ sốt cho trẻ, 45,6% thực hành đúng về xem xét liều lượng thuốc hạ sốt dựa vào cân nặng của trẻ và có 78,7% cha mẹ sử dụng thuốc hạ sốt cho trẻ bằng đường uống. 51,1% cha mẹ tuân thủ sử dụng kháng sinh theo toa của bác sỹ và 15,5% thực hành sai là cho trẻ sử dụng kháng sinh khi trẻ bị sốt.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Children's Hospital 1, Cool down to reduce fever, 2015.
2. Children's Hospital 2, Convulsions due to high fever in children, 2010.
3. Children's Hospital 2, Fever in Children, 2011.
4. Linh TTK, Hong HTL, "Experience and beliefs about fever management of young parents aged 6 months to 5 years at Ho Chi Minh City Children's Hospital", Journal Medicine Ho Chi Minh City, 2012.
5. Van DT, "Knowledge, attitudes and behaviors of mothers whose children have high fevers who visit Phuc Yen Hospital", Master's Thesis of Medicine, Medicine in Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh, 2010, 14, (4), 20-30.
6. Abubaker, Ibrahim, Elbur, "childhood fever and its management: differing studies in knowledge and practices between mothers and fathers in taif; saudi arabia", World Journal of PharmaceuticalResearch, 2014.