Thực trạng nhiễm khuẩn mắc phải sau mổ các bệnh phụ khoa và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng

Trần Thị Mộng Thắm1
1 Bệnh viện Sản Nhi Sóc Trăng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

 Nghiên cứu mô tả tiến cứu thực hiện tại Bệnh viện Sản Nhi Sóc Trăng từ tháng 11/2020 đến 06/2021 trên 250 người bệnh sau phẫu thuật phụ khoa. Mục tiêu: (1) Xác định tỷ lệ nhiễm khuẩn mắc phải sau phẫu thuật phụ khoa tại Bệnh viện Sản Nhi Sóc Trăng (2) Tìm hiểu kết quả chăm sóc người bệnh và một số yếu tố liên quan. Kết quả: Có bệnh tim mạch mắc kèm chiếm 4%, kèm suy kiệt chiếm 2,8%, mắc kèm tiểu đường chiếm 1,2%,  mắc kèm bệnh tim mạch chiếm 0,8%. Thời gian nằm viện sau mổ phần phụ: < 7 ngày chiếm 35,2%; NB nằm viện > 7 ngày chiếm tới 64,8%. Tỷ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện là 2,4% (Nhiễm khuẩn tiết niệu: 0,4%, Nhiễm khuẩn vết mổ: 1,6%; Nhiễm khuẩn da và mô mềm: 0,4%). Kết quả chăm sóc cho biết, được thay băng vết mổ sau phẫu thuật từ 24 - 48 h chiếm 2,4% ở người bệnh (NB) có nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV) và 97,6% ở NB không bị NKBV. Có thay băng vết mổ theo chỉ định chiếm 31,6% ở NB không bị NKBV. Không thay băng vết mổ theo chỉ định ở NB bị NKBV chiếm 2,4% và NB không bị NKBV chiếm 66%. Về thay băng đúng quy trình kỹ thuật (QTKT) ở NB không NKBV chiếm 97,6% và không thay băng đúng QTKT ở NB bị NKBV chiếm 2,4%. Về có chăm sóc ống dẫn lưu vết mổ đúng quy trình ở NB không NKBV chiếm 97,2% và không thay băng đúng QT ở NB không NKBV chiếm 0,4% và cũng không thay băng đúng QT ở NB bị NKBV chiếm 2,4%. Có sự khác biệt và có ý nghĩa thống kê giữa người bệnh có được chăm sóc thay băng vết mổ sau phẫu thuật từ 24 - 48 h và không được thay băng với nhiễm khuẩn bệnh viện (p < 0,05), chưa tìm thấy sự khác biệt giữa thay băng vết mổ theo chỉ định; giữa thay băng vết mổ đúng quy trình kỹ thuật, giữa chăm sóc ống dẫn lưu với nhiễm khuẩn bệnh viện (p > 0,05).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Lan NT, Survey on hospital infection at Tien Giang Central General Hospital and related factors, 2018
2. Phuong TTH, Tiet MT, Research report om hospital infection and related factors at Dong Nai General Hospital, 2014
3. Tiet MT, Hospital infection situation and related factors at Dong Nai General Hospital, 2011, Journal of Pracyical Medicine, 2011, 831: 64 -69
4. Trung DV, Report on the situation of hospital infections in Central Military Hospital 108. Conference on hospital infections in 2016, in HaNoi Cabinet, Ministry of Health, 2016.
5. Thuoc DP, Van HT, Some factors related to Nosocomial infections at Binh Dinh Provincial general Hospital, Medical Journalpractice, 2012, 815 (4), p. 30-33
6. Thuy DN, Carrying out contaminated water at Phuc Yen Regional General Hospital, Vinh Phuc province, 2019.