HIỆU QUẢ CAN THIỆP SỬ DỤNG TIN NHẮN DI ĐỘNG CẢI THIỆN KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CỦA CHA MẸ TRONG CHĂM SÓC SỨC KHỎE RĂNG MIỆNG CHO TRẺ 3 TUỔI TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP TỈNH HÀ NAM

Dương Văn Tú1, Đào Thị Dung2, Tống Thị Hồng Nhung3, Bùi Thị Tú Quyên4
1 Trường Đại học Y tế công cộng
2 Trường đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội
3 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam
4 Sở Y tế Hà Nam

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá hiệu quả can thiệp sử dụng tin nhắn di động cải thiện kiến thức, thái độ và thực hành của cha mẹ trong chăm sóc sức khỏe răng miệng cho trẻ 3 tuổi tại một số trường mầm non công lập tỉnh Hà Nam. Thiết kế nghiên cứu thử nghiệm so sánh trước-sau có nhóm chứng được thực hiện trên 430 cha mẹ của trẻ 3 tuổi tại 4 trường mầm non ở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Cách tiếp cận đánh giá khác biệt trong khác biệt (difference in difference) được áp dụng. Kết quả cho thấy, so với nhóm chứng, can thiệp có thể làm tăng 3,57 lần khả năng cha mẹ có kiến thức đạt ở thời điểm 6 tháng, tăng 3,46 lần khả năng cha mẹ có thái độ đạt ở thời điểm 6 tháng sau can thiệp và tăng 2,84 lần khả năng cha mẹ có thực hành đạt ở thời điểm 12 tháng sau can thiệp. Các kết quả này cho thấy tính khả thi và chấp nhận của việc triển khai các can thiệp này tới người dân để phòng chống sâu răng sớm ở trẻ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nhung NT, Kien NT, Dinh TK, The early childhood caries in preschool children with age 24-71 months in urban Can Tho, Viet Nam, Can Tho Journal of Medicine and Pharmacy, 2019;19:1-7.
2. Huong DM, Hang LTT, Early tooth decay in kindergarten 19.5 Thai Nguyen city according to ICDAS II, Mountainous Medicine and Pharmacy Bulletin, 2016; 2:61-8.
3. Nhi DTK, Research on the current status of knowledge and practice to prevent tooth decay for 3-5 year olds at kindergarten in An Do commune - Binh Luc district - Ha Nam province. [University graduation thesis]: Hanoi National University of Education 2; 2019.
4. 2010 Twi. ICT facts and figures. Geneva, International Telecommunications Union, 2010 [Available from: http://www.itu.int/ITU-D/ict/material/FactsFigures2010.pdf.
5. Armanasco AA, Miller YD, Fjeldsoe BS et al., Preventive Health Behavior Change Text Message Interventions: A Meta-analysis, American journal of preventive medicine, 2017;52(3):391-402.
6. Schluter P, Lee M, Hamilton G et al., Keep on brushing: a longitudinal study of motivational text messaging in young adults aged 18-24 years receiving Work and Income Support. J Public Health Dent, 2015;75(2):118-25.
7. Glanz K, Rimer BK, Viswanath K, Health behavior and health education: theory, research, and practice: John Wiley & Sons; 2008.
8. Hollister MC, Anema MG, Health behavior models and oral health: a review. Journal of dental hygiene: JDH, 2004; 78(3):6.