ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHẪU THUẬT ĐẶT VAN DẪN LƯU AHMED TRÊN MẮT GLÔCÔM THỨ PHÁT SAU CẮT DỊCH KÍNH

Nguyễn Thị Thu Tâm1, Phạm Thị Thủy Tiên2, Ngô Thanh Tùng2, Lê Minh Tuấn1
1 Đại học Y Dược TP HCM
2 Bệnh viện Mắt TP HCM

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả ban đầu của phẫu thuật đặt van dẫn lưu Ahmed trên mắt có glôcôm thứ phát sau cắt dịch kính.


Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp lâm sàng loạt ca có phân tích. Từ tháng 7/2019 đến hết tháng 2/2020 tại Bệnh viện Mắt TPHCM. Các mắt có chẩn đoán glôcôm thứ phát sau cắt dịch kính không đáp ứng điều trị hạ nhãn áp tối đa (3 thuốc) trong ít nhất 2 tuần được tiến hành đặt van dẫn lưu Ahmed. Bệnh nhân tái khám 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và mỗi 3 tháng sau đó cho đến hết thời gian nghiên cứu.


Kết quả: 34 mắt của 33 bệnh nhân tham gia vào nghiên cứu, có độ tuổi trung bình là 46,71 ± 14,40 tuổi, được theo dõi trong 11,49 ± 4,99 tháng (từ 6-24 tháng). Trị số nhãn áp giảm được là 15,4 ± 7,4 mmHg và tỉ lệ nhãn áp giảm được là 47 ± 17%. Tỉ lệ thành công chung của phẫu thuật là 88,23%. Tỉ lệ thành công tích lũy là 97,1% sau 3 tháng, 94,1% sau 4 tháng, 91,2% sau 6 tháng, 87,5% sau 9 tháng và giữ nguyên tỉ lệ này đến 24 tháng. Các biến chứng nặng gây mất thị lực không xuất hiện. Tỉ lệ thành công chung là 88,23%. Nguyên nhân gây thất bại là bao hóa bọng. Giảm thị lực xuất hiện trong 11,76% mắt. Các yếu tố làm tăng nguy cơ thất bại của phẫu thuật là sự xuất hiện pha tăng nhãn áp, bao hóa bọng và nhãn áp tối đa trước mổ cao.


Kết luận: Phẫu thuật đặt van dẫn lưu Ahmed có hiệu quả khả quan trong việc điều chỉnh nhãn áp trên mắt glôcôm thứ phát sau cắt dịch kính kháng trị với điều trị nội khoa.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Aken EV, Haeghen YV, Lemij H et al., Baerveldt glaucoma implants in the management of refractory glaucoma after vitreous surgery, Acta Ophthalmol., 2010, 88, pp. 75-79.
2. Barton K, Feuer WJ, Budenz DL et al., Five-Year Treatment Outcomes in the Ahmed Baerveldt Comparison Study, Ophthalmology, 2015, 122(2), pp. 308-316.
3. Coleman AL, Hill R, Wilson MR et al., Initial Clinical Experience With the Ahmed Glaucoma Valve Implant, American journal of ophthalmology, 1995, 120(1), pp. 23-31.
4. Cheng Y, Shen X, Liu XH et al., Ahmed valve implantation for neovascular glaucoma after 23-gauge vitrectomy in eyes with proliferative diabetic retinopathy, International journal of ophthalmology, 2013, 6(3), pp. 316-20.
5. Erçalık NY, ˙Imamo˘glu S, Ahmed Glaucoma Valve Implantation in Vitrectomized Eyes, Journal of Ophthalmology, 2018, pp. 1-5.
6. Fang Y, Wang X, Long Q et al., Intraocular pressure 1 year after vitrectomy in eyes without a history of glaucoma or ocular hypertension, Clin Ophthalmol, 2017, 11, pp. 2091-2097.
7. Gupta S, Chaurasia A, Chawla R et al., Long-term outcomes of glaucoma drainage devices for glaucoma post-vitreoretinal surgery with silicone oil insertion: a prospective evaluation, Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology, 2016, 254(12), pp. 2449-2454.
8. Han PD, Lambrou HF, Lewis H et al., Mechanisms of Intraocular Pressure Elevation after Pars Plana Vitrectomy, Ophthalmology, 1989, 96(9), pp. 1357-1362.
9. Henderer JD, Disc damage likelihood scale, The British journal of ophthalmology, 2006, 90(4), pp. 395-396.
10. Hong JW, Choi GJ, Ahmed Valve Implantation for Refractory Glaucoma following Pars Plana Vitrectomy, Korean journal of ophthalmology: KJO, 2005, 19, pp. 293-296.
11. Ishida K, Ahmed II, Netland PA, Ahmed Glaucoma Valve Surgical Outcomes in Eyes With and Without Silicone Oil Endotamponade, Journal of glaucoma, 2009, 18(4), pp. 325-330.
12. Jo J, Sung KR, Kim YJ, Influence of Vitrectomy-related Factors on the Outcome of Ahmed Glaucoma Valve Implantation, Korean Journal of Ophthalmology, 2018, 32(5), pp. 400-408.
13. Jeong HJ, Park CK, Park HY, Effects of Early Postoperative Intraocular Pressure after Ahmed Glaucoma Valve Implantation on Long-term Surgical Outcomes, Korean J Ophthalmol., 2018, 32(5), pp. 391–399.
14. Jung KI, Park CK, Woo JE, Effects of aqueous suppressants and prostaglandin analogues on early wound healing after glaucoma implant surgery, Scientific Reports, 2019, 9, pp. 1-10.
15. Lee J, Park CK, Jung KI, Initial Glaucoma Medication in the Hypertensive Phase Following Ahmed Valve Implantation: A Comparison of Results Achieved Using Aqueous Suppressants and Prostaglandin Analogs, J Clin Med., 2020, 9(2), pp. 416-428
16. Qian Z, Xu K, Kong X et al., Ahmed Glaucoma Valves versus EX-PRESS Devices in Glaucoma Secondary to Silicone Oil Emulsification, Journal of Ophthalmology, 2018, pp. 1-7.