KẾT QUẢ CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI CÁC BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Đặng Thị Châu Hà1, Dương Thị Hòa2
1 Trường CĐ Y tế Cần Thơ
2 Trường ĐH Thăng Long

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

 Nghiên cứu mô tả tiến cứu thực hiện tại các bệnh viện thành phố Cần Thơ từ tháng 11/2020 đến tháng 06/2021 trên 168 người bệnh (NB) sau phẫu thuật ung thư đại trực tràng (UTĐTT). Mục tiêu: (1) Mô tả đặc điểm người bệnh sau phẫu thuật ung thư đại trực tràng tại các bệnh viện thành phố Cần Thơ (2) Tìm hiểu kết quả chăm sóc người bệnh và một số yếu tố liên quan. Kết quả: Thời gian nằm viện sau phẫu thuật trung bình là 8,67 ± 2,55 ngày. NB đau dữ dội vào ngày 1 chiếm 8,3%, từ ngày 3 hết đau dữ dội (0,0%), đau vừa chiếm 32,1%, đau nhẹ đã tăng lên 67,9%. Đến ngày 7, đau vừa chiếm 24,4% và đau nhẹ tăng lên 75,6%. Biến chứng chảy máu vết mổ chiếm 1,2%, nhiễm khuẩn vết mổ chiếm 4,2%, rò dịch chiếm 1,8% và bục miệng nối chiếm 1,8%. Về hoạt động chăm sóc: chăm sóc vết mổ 1 lần/ngày chiếm tỷ lệ cao 89,9% và chăm sóc vết mổ không theo chỉ định bác sĩ chiếm 10,1%. Chăm sóc ống dẫn lưu > 1 lần/ngày chiếm 88,0% và chăm sóc ống dẫn lưu ≤ 1 lần/ngày chiếm 12,0%. Kết quả cho thấy, có sự khác biệt và có ý nghĩa thống kê giữa NB mắc kèm bệnh tim mạch, tiêu hóa, nội tiết với KQCS (p < 0,05), giữa biến chứng nhiễm khuẩn vết mổ, bục miệng nối với kết quả chăm sóc (KQCS) (p < 0,05), giữa thời gian NB nằm viện ≤ 1 tuần và > 1 tuần với KQCS (p < 0,05).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Kiet NLG, "Research on clinical and paraclinical characteristics and evaluate early results of laparoscopic colorectal cancer surgery at Can Tho University of Medicine and Pharmacy hospital", Master's thesis in medicine, Can Tho University of Medicine and Pharmacy, 2019.
2. Nang PV, "Research on laparoscopic colectomy in the treatment of colorectal cancer", Science and technology research project at grassroots level, Can Tho University of Medicine and Pharmacy, 2014.
3. Tha LK, "Research on the relationship between nutritional status of patients with early complications after colorectal cancer surgery in 2017", Master's thesis in nursing, University of Medicine and Pharmacy in HCM City, 2017.
4. Thuy NT, "Characteristics of patients after colorectal cancer surgery and some factors related to patient care at K hospital", Master's thesis in Nursing, Thang Long University, 2019.
5. The Global Cancer Observatory (WHO) (2020) Viet Nam. GLOBOCAN 2020.