THỰC TRẠNG TRẦM CẢM, LO ÂU, STRESS Ở SINH VIÊN CAO ĐẲNG ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠCH MAI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN NĂM 2021

Phùng Quốc Điệp1, Chu Văn Thăng2, Nguyễn Thị Thúy Hạnh2, Bùi Minh Thu3
1 Bệnh viện Bạch Mai
2 Hanoi Medical University
3 Bach Mai Medical College

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu:


- So sánh tỷ lệ hiện mắc trầm cảm, lo âu và stress ở sinh viên cao đẳng điều dưỡng chính quy các khóa học của trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai năm 2021.


- Phân tích một số yếu tố liên quan đến trầm cảm, lo âu và stress của sinh viên cao đẳng điều dưỡng chính quy trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai năm 2021.


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 488 sinh viên cao đẳng điều dưỡng chính quy, trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai, phỏng vấn bằng thang đo DASS- 21.


Kết quả và kết luận: Tỷ lệ sinh viên mắc trầm cảm, lo âu, stress lần lượt là 8,2%; 10,1%; 4,5%. Tỷ lệ trầm cảm, lo âu, stress cao nhất ở năm thứ nhất. Tỷ lệ trầm cảm, lo âu, stress ở mức độ nhẹ là cao nhất.


Các yếu tố có khả năng là nguy cơ của trầm cảm, lo âu và stress bao gồm: Sinh viên năm đầu; kinh tế gia đình khó khăn; học lực trung bình hoặc yếu; không hài lòng về ngành học; có uống rượu bia,hút thuốc lá/thuốc lào; kết thúc một mối quan hệ gần gũi (tình bạn); có bất đồng với cha mẹ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bayram, Nuran and Bilgel, Nazan, “The Prevelance and Socio – Demographic Correlations of Depression, Anxiety and Stress among a Group of University Students”, Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 2008, 43(8), Pp. 667-672.
2. Carlos B, Mayumi O, “Mental health of college students and their non-college-attending peers: Results from the National Epidemiologic Study on Alcohol and Related Conditions”, Arch Gen Psychiatry, 2008, 65(12), pp. 1429-1437.
3. Henriques, Gregg, The college student mental health crisis, accessed 30/9/2016, from https://www.psychologytoday.com/blog/theory-knowledge/201402/the-college-student-mental-health-crisis, 2014.
4. Uyen PTT, Evaluation of stress, anxiety and depression levels of regular students of Pharmacy Faculty - University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh city, Medical Journal of Ho Chi Minh City, 2016; 20
5. Trung LT, Situations of stress, depression, anxiety and related factors of bachelor students of the University of Public Health in 2017, Master's thesis in Public Health, Hanoi University of Public Health, Hanoi, 2017.
6. Dzung V, Stress situations of nursing students at Thang Long University in 2015 and some related factors, Master thesis in public health, Hanoi University of Public Health, Hanoi, 2015.
7. Thuan LM, Some Psychological Disorders of Students of Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy, Master Thesis in Psychology, Ho Chi Minh City University of Education, Ho Chi Minh City, 2011
8. Lu C, Lin W, “Depression among Chinese University Students: Prevalence and Socio-Demographic Correlates”, 2013, PLoS ONE, 8(3).