KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA CÔNG NHÂN CÔNG TY INNOV GREEN KHU KINH TẾ NGHI SƠN HUYỆN TĨNH GIA TỈNH THANH HÓA NĂM 2019

Ngô Thị Nhu1, Lê Thị Kiều Hạnh 1, Đặng Thị Thu Ngà1
1 Trường ĐH Y Dược Thái Bình

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang được tiến hành tại Công ty Innov Green từ tháng 9/2019 đến tháng 12/2019 nhằm đánh giá kiến thức, thực hành của công nhân về an toàn vệ sinh lao động. Kết quả cho thấy 98,3% công nhân biết đến bảo hộ lao động là quần áo bảo hộ lao động; 82,6% là găng tay; 71,6% là khẩu trang mặt nạ. Kiến thức của công nhân về các bệnh có thể mắc phải do môi trường làm việc là bụi phổi (49,2%); bệnh xương khớp (45,8%). Tỷ lệ công nhân sử dụng bảo hộ lao động thường xuyên là 98,7% trong đó quần áo bảo hộ là 91,2%; khẩu trang là 75,3%; găng tay là 44,7%.


 

Chi tiết bài viết