KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH CỦA NGƯỜI DÂN VỀ BỆNH ẤU TRÙNG GIUN ĐŨA CHÓ, MÈO Ở NGƯỜI TẠI NGHỆ AN NĂM 2021

Đào Thị Phúc1, Chu Văn Thăng2, Đậu Huy Hoàn3, Nguyễn Văn Định1, Quế Anh Trâm4
1 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An
2 Trường Đại học Y Hà Nội
3 Sở Y tế Nghệ An
4 Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả kiến thức, thái độ, thực hành của người dân về bệnh ấu trùng giun đũa chó, mèo ở người tại Nghệ An năm 2021.


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 400 người dân từ 18 tuổi trở lên.


Kết quả: Điểm kiến thức trung bình chỉ đạt 23,6% so với dự kiến; trên 80% người được hỏi có kiến thức kém (81,8%). Tỷ lệ người dân không nuôi chó, mèo và nuôi chó, mèo tốt chỉ chiếm 37,8%; tỷ lệ người dân có thói quen sinh hoạt không tốt chiếm 88,0%. Thái độ của người dân về bệnh ấu trùng giun đũa chó, mèo ở người khá tốt (62,7%). Điểm trung bình của điểm thái độ đạt 71,4% điểm mong đợi.


Kết luận: Kiến thức, thực hành của người dân về bệnh ATGDCM ở người chưa tốt. Thái độ của người dân về bệnh ATGDCM ở người khá tốt. Do đó, cần có những phân tích sâu hơn để tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến kiến ​​thức và thực hành của người dân trong việc phòng chống bệnh ấu trùng giun đũa chó, mèo ở người.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Ministry of Health, Guidelines for diagnosis, treatment and prevention of toxocariasis, QD 2140/QĐ-BYT, 2020.
2. Ministry of Health, Plan to prevent common parasitic diseases in Vietnam, QD 1745/QĐ-BYT, 2021.
3. Souza RF, Dattoli VCC, Mendonça LR et al., Prevalence and risk factors of human infection by Toxocara canis in Salvador, State of Bahia, Brazil. Rev Soc Bras Med Trop. 2011;44(4):516-519.
4. Lötsch F, Obermüller M, Mischlinger J et al., Seroprevalence of Toxocara spp. in a rural population in Central African Gabon. Parasitol Int. 2016; 65(6 Pt A):632-634.
5. Lee RM, Moore LB, Bottazzi ME et al., Toxocariasis in North America: a systematic review. PLoS Negl Trop Dis. 2014; 8(8):e3116.
6. Halsby K, Senyonjo L, Gupta S et al., Epidemiology of Toxocariasis in England and Wales. Zoonoses Public Health. 2016; 63(7):529-533.
7. Borecka A, Kłapeć T, Epidemiology of human toxocariasis in Poland - A review of cases 1978-2009. Ann Agric Environ Med AAEM. 2015; 22(1):28-31.
8. Abdi J, Darabi M, Sayehmiri K, Epidemiological situation of toxocariasis in Iran: meta-analysis and systematic review. Pak J Biol Sci PJBS. 2012; 15(22):1052-1055.
9. Taranto NJ, Passamonte L, Marinconz R et al., Zoonotic parasitosis transmitted by dogs in the Chaco Salteño, Argentina, Medicina (Mex), 2000; 60(2):217-220.
10. Tuan BV, Actual situation, some factors related to toxocariasis among people in Mo Duc district, Quang Ngai province in 2016 and the effectiveness of some interventions in 2018. (in Vietnamese)
11. Chuong NV, Tuan BV, Quang HH, Study on some epidemiological characteristics of toxocariasis in Binh Dinh and Dak Lak, Vietnam. Journal of malaria and parasite diseases control, 2014, (05):83-90. (in Vietnamese)
12. Dung DT, Dương TT, Status of toxocariasis (Toxocara spp.) larvae infection in humans at some research sites in Hanoi and Hung Yen, 2014-2015, Journal of malaria and parasite diseases control, 2016; (03):92. (in Vietnamese)
13. Ugbomoiko US, Ariza L, Heukelbach J, Parasites of importance for human health in Nigerian dogs: high prevalence and limited knowledge of pet owners, BMC Vet Res. 2008; 4:49.
14. Woodhall DM, Garcia AP, Shapiro CA et al., Assessment of U.S. Pediatrician Knowledge of Toxocariasis. Am J Trop Med Hyg, 2017; 97(4):1243-1246.
15. Tuan BV, Chuong NV, Study on some epidemiological characteristics and risk factors for Toxocara spp. infection at some sites in Binh Dinh and Gia Lai in 2012, Journal of Ho Chi Minh Medical, 2012;16(3):91-95. (in Vietnamese)