KẾT QUẢ CAN THIỆP NỘI MẠCH TẦNG CHẬU – ĐÙI Ở BỆNH NHÂN BỆNH ĐỘNG MẠCH CHI DƯỚI MẠN TÍNH DO XƠ VỮA TẠI VIỆN TIM MẠCH TỪ NĂM 2016 ĐẾN NĂM 2017

Nguyễn Thị Mai Hương1, Vũ Thị Thu1, Đinh Huỳnh Linh2, Đinh Thị Thu Hương2
1 Bệnh viện E
2 Viện Tim mạch Việt Nam

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả ngắn hạn điều trị bệnh nhân (BN) bệnh động mạch chi dưới mãn tính (ĐMCDMT) do xơ vữa bằng can thiệp nội mạch tầng chậu – đùi. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp được thực hiện trên 116 BN bị bệnh động mạch chi dưới mạn tính được thực hiện can thiệp nội mạch tầng chậu - đùi tại Viện tim mạch năm 2016 - 2017. Kết quả: 88,8% số đối tượng nghiên cứu (103/116 người) được can thiệp thành công. Tử vong là biến chứng khá phổ biến với 6 trường hợp ngay trong thời gian nằm viện, 5 trường hợp trong 3 tháng đầu và 12 trường hợp trong 6 tháng sau can thiệp. Tỷ lệ cải thiện giai đoạn Fontain sau điều trị cao, đạt trên 70% sau 3 tháng. Quãng đường đi bộ và ABI tăng đáng kể theo thời gian sau can thiệp so với trước đó. Kết quả siêu âm cho thấy sau can thiệp đa số trường hợp tái tưới máu bàn chân được cải thiện và có tái thông hoàn toàn, còn những tỷ lệ nhỏ phát hiện huyết khối vị trí can thiệp. Tỷ lệ bảo tồn chi sau 3 tháng là 95,5% và duy trì tới khi kết thúc nghiên cứu. Kết luận: Điều trị bệnh ĐMCTMT bằng can thiệp nội mạch tầng chậu – đùi cho kết quả tích cực.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Vinh DD, Electronic magazine, Initial results of endovascular intervention for chronic occlusion of the iliac artery, 2013, 14: 10.
2. Hung TD, Study on clinical, subclinical characteristics and results of endovascular intervention in patients with chronic lower extremity artery disease, Thesis of Doctor of Medicine, Military Medical Academy, 2014.
3. Kristina AG, Frank BP, Allen DH, et al., Infrapopliteal angioplasty for critical limb ischemia: Relation of TransAtlantic InterSociety Consensus class to outcome in 176 limbs, Journal of Vascular surgery, 2008, 48(1): 9.
4. Conrad MF, Kang J, Cambria RP et al., Infrapopliteal balloon angioplasty for the treatment of chronic occlusive disease, J Vasc Surg, 2009, 50(4): 799-805 e4.
5. Feinglass J, McCarthy WJ, Slavensky R, et al., Functional status and walking ability after lower extremity bypass grafting or angioplasty for intermittent claudication: results from a prospective outcomes study", J Vasc Surg, 2000, 31(1 Pt 1): 93-103.
6. Landry GJ, Functional outcome of critical limb ischemia, J Vasc Surg, 2007, 45 Suppl A: A141-8.
7. Boyer L, Therre T, Garcier JM, Infrapopliteal percutaneous transluminal angioplasty for limb salvage", Acta Radiol, 2000, 41(1): 73-7.