Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở những sản phụ mổ lấy thai vì rau tiền đạo tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình

Bùi Minh Tiến1, Vũ Thị Lan2
1 Trường Đại học Y Dược Thái Bình
2 Bệnh viện Phụ Sản Thái Bình

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện trên 123 bệnh nhân phải mổ lấy thai vì rau tiền đạo tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình từ 01/06/2019 đến hết 31/05/2020. Cho kết quả: Tỷ lệ rau tiền đạo (RTĐ) được mổ lấy thai trên tổng số MLT là 1,26%. Chảy máu là dấu hiệu thường gặp nhất trong RTĐ chiếm 63,4%. Tỷ lệ ra máu tái phát (trên 1 lần) hay gặp trong rau tiền đạo không trung tâm (RTĐKTT) chiếm 36,4%. Tuổi thai phụ gặp nhiều nhất là ≥ 35 chiếm tỷ lệ 39%. Tỷ lệ chẩn đoán đúng RTĐ của siêu âm là 85,4%. Rau bám mặt sau chiếm 69,1%. Tỷ lệ thiếu máu trước mổ mức độ vừa và nhẹ là 19,5%.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Cuong TD, Diagnosis of placenta accreta by color ultrasound: Journal of Obstetrics and Gynecology, 4/2011; p. 119- 124.
2. Tebeu PM, Halle-Ekane G, Da Itambi M et al., Maternal mortality in Cameroon: a university teaching hospital report. Pan African Medican Journal, 21/2015, 16
3. Huyen LTT, Clinical situation and some factors related to placenta previa at the Central Hospital in 2004, Master's thesis, Hanoi Medical University, 2004; p.32.
4. Ananth CV, Smulian JC, Vintzileos AM et al., The association of placenta with history of cearean delivery and abortion: A metanalysis, Am.J. Obstets Gynecol. November, 177(5)/1997, p. 1071-1077.
5. Giang BTH, Some comments on clinical symptoms and attitude to placental previa management at Hanoi Obstetrics and Gynecology Hospital in the two years 2003-2004, Thesis of medical doctor, Hanoi Medical University, 2005.