KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THAY KHỚP HÁNG TOÀN PHẦN TRÊN BỆNH NHÂN HOẠI TỬ VÔ KHUẨN CHỎM XƯƠNG ĐÙI

Phan Bá Hải1, Ngô Văn Toàn2
1 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
2 1. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Trình bày kết quả phẫu thuật thay khớp háng toàn phần (TKHTP) không xi măng điều trị bệnh nhân hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi (HTVKCXĐ).


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu 120 bệnh nhân HTVKCXĐ được chẩn đoán và phẫu thuật TKHTP không xi măng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.


Kết quả: Thời gian theo dõi trung bình 25,5 tháng. Kết quả rất tốt là 85%, tốt là 12,5%, trung bình là 2,5%. Điểm Harris trung bình trước phẫu thuật là 54,6 ± 6,7, tại thời điểm sau 12 tháng là 96,7 ± 6,2. Trục chuôi trung gian chiếm 76,7%, độ áp khít trên 80% là 79,8%, góc nghiêng ổ cối từ 40-45° là 74,2%. Lệch trục chuôi có sự liên quan với độ áp khít dưới 80%. Mức độ đau đùi ngay sau phẫu thuật là 45,8%, giảm dần sau 12 tháng còn 1,7%, và có liên quan đến trục vẹo trong và độ áp khít dưới 80%. Không có tai biến, biến chứng trong và sau phẫu thuật.


Kết luận: Phẫu thuật thay khớp háng toàn phần không xi măng là phương pháp có kết quả tốt, không biến chứng trong điều trị bệnh lý HTVKCXĐ ở giai đoạn muộn.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Mont MA, Marulanda GA, Jones LC et al., Systematic analysis of classification systems for osteonecrosis of the femoral head. J Bone Joint Surg Am. 2006 Nov; 88 Suppl 3:16–26.
2. Bình LT, Clinical research and imaging diagnostic in avascular necrosis of adult femoral head, Doctor of Medicine thesis, Military Arcademy, 2011.
3. Fink B, Mittelstaedt A, Schulz MS., Comparison of a minimally invasive posterior approach and the standard posterior approach for total hip arthroplasty A prospective and comparative study, J Orthop Surg Res, 2010 Jul 27;5:46.
4. Scaglione M, Fabbri L, Celli F., Hip replacement in femoral head osteonecrosis: current concepts. Clin Cases Miner Bone Metab, 2015 Jan;12(Suppl 1):51–4.
5. Thanh DX, The results of cementless total hip replacement and changes in peri-prosthestic bone mineral density, Doctor of Medicine thesis, Hanoi Medical University, 2012.
6. Kutzner KP, Freitag T, Donner S., Outcome of extensive varus and valgus stem alignment in short-stem THA: clinical and radiological analysis using EBRA-FCA. Arch Orthop Trauma Surg, 2017; 137(3):431–9.
7. Wal BCH, Kramer BJ, Grimm B., Femoral fit in ABG-II hip stems, influence on clinical outcome and bone remodeling: a radiographic study. Arch Orthop Trauma Surg. 2008 Oct; 128(10):1065–72.
8. Kim YH, Kim JS, Park JW., Contemporary total hip arthroplasty with and without cement in patients with osteonecrosis of the femoral head: a concise follow-up, at an average of seventeen years, of a previous report. J Bone Joint Surg Am. 2011/10/19 ed, 2011 Oct 5; 93(19):1806–10.
9. Viet MD, Clinical features, pathology and the results of total hip replacement in patients with avascular necrosis of the hip stage IV, V, VI. Doctor of Medicine thesis, 108 Institute of clinical medicine and pharmaceutical sciences, 2017.
10. Bhaskar D, Rajpura A, Board T, Current Concepts in Acetabular Positioning in Total Hip Arthroplasty, Indian J Orthop, 2017; 51(4):386–96.
11. Phillips FM, Pottenger LA, Finn HA., Cementless total hip arthroplasty in patients with steroid-induced avascular necrosis of the hip. A 62-month follow-up study, Clin Orthop Relat Res, 1994 Jun; (303):147–54.
12. Engh CA, Bobyn JD, Glassman AH., Porous-coated hip replacement. The factors governing bone ingrowth, stress shielding, and clinical results. J Bone Joint Surg Br, 1987 Jan; 69(1):45–55.