ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH BỆNH NHÂN U TẾ BÀO KHỔNG LỒ XƯƠNG

Vũ Văn Giang1, Nguyễn Xuân Thùy2
1 Bệnh viện Đa khoa Vị Xuyên
2 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh của bệnh nhân u tế bào khổng lồ xương được phẫu thuật lấy u ghép xương. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi cứu trên 38 bệnh nhân được chẩn đoán xác định u tế bào khổng lồ xương được phẫu thuật lấy u và ghép xương tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2020. Kết quả: Ba vị trí xuất hiện khối u tế bào khổng lồ xương nhiều nhất là đầu dưới xương đùi, đầu dưới xương quay và đầu trên xương chày. 97,4% trường hợp tổn thương xuất hiện trên các xương dài. 65,8% trường hợp tổn thương xuất hiện ở nửa bên phải của cơ thể. 100% trường hợp cho biết có đau tại vị trí u. Tổn thương trên Xquang được phân độ theo Campanacci lần lượt là 3 (7,9%) độ I, 16 (42,1%) độ II và 19 (50,0%) độ III. Kết luận: Ba vị trí xuất hiện khối u tế bào khổng lồ xương nhiều nhất là đầu dưới xương đùi, đầu dưới xương quay và đầu trên xương chày. Tất cả các trường hợp đều có đau tại vị trí u. Tổn thương trên Xquang được phân độ I, II, III theo Campanacci lần lượt là 7,9%, 42,1% và 50,0%.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Pousa AL, Broto JM, Garrido T et al., Giant cell tumour of bone: new treatments in development, Clin Transl Oncol, 2015; 17(6): 419–430.
2. Liede A, Bach BA, Stryker S et al., Regional variation and challenges in estimating the incidence of giant cell tumor of bone, J Bone Joint Surg Am, 2014; 96(23): 1999–2007.
3. Nahal A, Ajlan A, Alcindor T et al., Dedifferentiated giant cell tumour of bone in the form of low-grade fibroblastic osteogenic sarcoma: case report of a unique presentation with follow-up, Curr Oncol, 2010; 17: 71–76.
4. Dominkus M, Ruggieri P, Bertoni F et al., Histologically verified lung metastases in benign giant cell tumours—14 cases from a single institution, Int Orthop, 2006; 30: 499–504.
5. Dung LC, Osteosarcoma, Osteosarcoma. Medicine Publishing House, Ho Chi Minh City, 2003.
6. Saikia KC, Bhuyan SK, Borgohain M et al., Giant cell tumour of bone: an analysis of 139 Indian patients, J Orthop Sci, 2011; 16(5): 581-8.
7. Ziyad MM, Hisham ZA, Audai MB et al., Giant cell tumor of bone: Unusual features of a rare tumor, Rare tumors, 2019; 11: 2036361319878894.
8. Balke M, Schremper L, Gebert C, et al., Giant cell tumor of bone: treatment and outcome of 214 cases, J Cancer Res Clin Oncol, 2008; 134(9): 969-78.
9. Smith, Julius, Primary tumors of the clavicle and scapula, American Journal of Roentgenology, 1975; 124(1): 113-123.
10. Barik S, Jain A, Ahmad S, et al., Functional outcome in giant cell tumor of distal radius treated with excision and fibular arthroplasty: a case series, Eur J Orthop Surg Traumatol, 2020; 30(6): 1109-1117.