ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO DO TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NINH BÌNH NĂM 2018

Luong Xuan Hien, Nguyen Quoc Tien, Tran Thi Phuong

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu dịch tễ học qua hồi cứu 215 hồ sơ bệnh án của bệnh nhân bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông đường bộ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Kết quả nghiên cứu cho thấy đối tượng nghiên cứu là nam giới chiếm 80,5%. Nhóm tuổi bị tai nạn nhiều nhất là dưới 30 tuổi chiếm 31,2%; nhóm tuổi bị tai nạn ít nhất là 50-59 tuổi chiếm 15,8%. Thời điểm tai nạn thường xảy ra là khoảng từ 16h-23h hàng ngày. Các trường hợp tai nạn giao thông đa phần xảy ra khi đi xe máy và xe đạp điện (82,3%). Có 75,0% nạn nhân được sơ cứu bằng băng garo cầm máu; 5,4% nạn nhân được cố định xương gãy. Trong số các chấn thương sọ não, có 34,4% nạn nhân bị chấn thương vùng
trán; có 29,3% chấn thương vùng bán cầu đại não 1 bên, có 24,2% bị chấn thương vùng thái dương, có 15,8% bị chấn thương vùng chẩm, và 8,4% nạn nhân bị chấn thương vùng đỉnh. Hơn 1 nửa số đối
tượng nghiên cứu (53,5%) đã nằm viện điều trị từ 7-10 ngày. Tỷ lệ người bệnh có kết quả ra viện đỡ bệnh là 81,4%; và có 14,9% người bệnh được chuyển viện lên tuyến trên.

Chi tiết bài viết