KỲ VỌNG VỀ DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ RĂNG MIỆNG CỦA SINH VIÊN HỆ BÁC SĨ NĂM THỨ NHẤT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2020 – 2021

Vu Thi Phuong Thao, Vu Manh Tuan, Ngo Van Toan

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả kỳ vọng về dịch vụ chăm sóc sức khoẻ răng miệng của sinh viên hệ bác sĩ năm thứ nhất trường Đại học Y Hà Nội.
Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang trên sinh viên hệ bác sĩ năm thứ nhất của Trường Đại học Y Hà Nội. Tiến hành phỏng vấn online, ghi nhận kỳ vọng về các yếu tố của dịch vụ chăm sóc sức khoẻ răng miệng theo thang điểm Likert. Nghiên cứu thực hiện trên 574 đối tượng.
Kết quả: Các đối tượng tham gia nghiên cứu kỳ vọng cao vào sự sạch sẽ của cơ sở y tế chăm sóc răng miệng chiếm tỉ lệ 74,56%. Các yếu tố đối tượng kỳ vọng cao trong thủ tục điều trị và phương pháp điều trị là được thông báo về tác dụng phụ, các yếu tố nguy cơ của điều trị; được thăm khám đúng giờ (điểm kỳ vọng trung bình lần lượt là 3,9; 3,87). Đối tượng tham gia nghiên cứu kỳ vọng cao tất cả các vấn đề trong yếu tố giao tiếp (điểm trung bình đều trên 3,92) và kết quả điều trị (điểm kỳ vọng trung bình trên 3,89). Các mục có kỳ vọng thấp là cần đưa ra chỉ định xét nghiệm/ X-quang, vị trí cơ sở y tế thuận lợi và được trấn an (điểm kỳ vọng trung bình lần lượt là 3,45; 3,49 và 3,57).
Kết luận: Hầu hết đối tượng nghiên cứu đều có kỳ vọng cao về các yếu tố của dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. Trong đó kỳ vọng cao nhất thuộc về yếu tố giao tiếp giữa bác sĩ – bệnh nhân và kết quả điều trị.

Chi tiết bài viết