ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH SÙI MÀO GÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG

Hoang Van Khoan, Phuong Quynh Hoa

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Chất lượng cuộc sống (CLCS) là một khái niệm được sử dụng rộng rãi để đo lường kết quả điều trị người bệnh (NB) nói chung và NB sùi mào gà (SMG) nói riêng. Để cung cấp các số liệu về CLCS của NB SMG điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương (BVDLTW), làm cơ sở nâng cao chất lượng điều trị chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm: Mô tả CLCS của NB SMG điều trị tại BVDLTW. 
Đây là nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích. Thông tin được thu thập qua phỏng vấn 210 NB sùi mào gà được điều trị tại BVDLTW (6-12/2020) bằng bộ cộng cụ đo lường CLCS QE-5D-5L [4]. Kết quả nghiên cứu cho thấy NB có điểm CLCS khá và tốt chiếm 57,6% với điểm CLCS là 0,9910 ± 0,058, NB có điểm CLCS trung bình khá là 36,2% với điểm CLCS là 0,729 ± 0,048, NB có điểm CLCS trung bình là 2,9% với điểm CLCS là 0,533 ± 0,043, NB có điểm CLCS kém chỉ chiếm 3,3% với điểm CLCS là 0,288 ± 0,101. Điểm trung bình CLCS chung của NB SMG là 0,8130 ± 0,150.

Chi tiết bài viết