ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT U TUYẾN THƯỢNG THẬN LÀNH TÍNH ĐƯỜNG SAU PHÚC MẠC TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC NĂM 2018

Hoang Khac Tuan Anh, Nguyen Thi Nhung, Le Tuan Anh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả hồi quy đánh giá kết quả phẫu thuật của 67 bệnh nhân được chẩn đoán là u tuyến thượng thận lành tính và được điều trị phẫu thuật nội soi đường sau phúc mạc tại Bệnh viện Việt Đức năm 2018. Kết quả: Đối tượng phẫu thuật chủ yếu thuộc nhóm ASA I hoặc II, thời gian mổ trung bình của các đối tượng nghiên cứu là 71,04 ± 23,50. Trong các nhóm bệnh lý u TTT thì thời gian mổ của nhóm BN u TTT không chế tiết là lâu nhất (74,2 ± 23,2 phút); thời gian mổ của nhóm BN HC Conn là ngắn nhất (67,5 ± 26,1 phút). Thời gian mổ trung bình của nhóm u kích thước từ 1-10mm là 60 phút. 66/67 BN cắt toàn bộ TTT do u TTT chiếm tỷ lệ 98,5%. Chỉ có 1/67 BN cắt chọn lọc u TTT. Trong tổng số 67 BN nghiên cứu, có 2 BN có tràn khí dưới da chiếm tỷ lệ 3,0%.

Chi tiết bài viết