ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT RĂNG KHÔN HÀM DƯỚI TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH

Nguyen Thi Sen, Le Xuan Hung

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả phẫu thuật răng khôn hàm dưới tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu trên 143 đối tượng được phẫu thuật răng khôn hàm dưới tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình từ tháng 11/2019 đến tháng 6/2020.
Kết quả: Phẫu thuật theo Parant loại II chiếm tỷ lệ cao nhất 44,76%. Thời gian phẫu thuật từ 30-60 phút chiếm đa số 48,25%. Trong quá trình phẫu thuật tai biến hay gặp nhất là gãy/vỡ bản xương trong răng khôn hàm dưới chiếm 57,34%, gãy chân răng chiếm 11,89%, ghi nhận 1 ca dị ứng thuốc tê muộn dạng mẩn nhẹ. Tai biến chảy máu kéo dài chiếm 11,19%; tình trạng viêm huyệt ổ răng khô và viêm huyệt ổ răng ướt lần lượt chiếm 8,39% và 7,69%.
Kết luận: Theo Parant phân chia phẫu thuật răng khôn hàm dưới làm 4 loại thì tỷ lệ phẫu thuật loại II tức nhổ răng cần mở một phần xương ổ răng và cắt cổ răng chiếm đa số.

Chi tiết bài viết