ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH SIÊU ÂM VÀ CỘNG HƯỞNG TỪ KHỚP GỐI Ở BỆNH NHÂN THOÁI HÓA KHỚP GỐI NGUYÊN PHÁT

Nguyen Thi Thuy Linh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình ảnh siêu âm và cộng hưởng từ khớp gối trên bệnh nhân thoái hóa khớp gối nguyên phát.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả, cắt ngang trên các bệnh nhân được chẩn đoán THK gối nguyên phát được khám và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Kết quả: Đặc điểm siêu âm: Tổn thương sụn khớp 100%, gai xương 87,8%, tràn dịch 73,0%, kén khoeo 9,3%, dầy màng hoạt dịch 3,4%. Mức độ tổn thương sụn khớp theo Saarakkala: độ 1: 2,1%, độ 2A: 63,7%, độ 2B: 29,1%, độ 3: 5,1%. Đặc điểm cộng hưởng từ: Tổn thương sụn khớp 100%, gai xương 96,3%, tràn dịch 90,6%, phù tủy xương 84,1%, kén xương 69,2%, rách sụn chêm 61,7%, kén khoeo 11,3%. Các tổn thương THK gặp ở khớp đùi chày trong nhiều hơn và mức độ cũng nặng hơn
so với khớp đùi chày ngoài và đùi chè.
Kết luận: Tổn thương sụn khớp, gai xương, trần dịch là các hình ảnh thường gặp trên siêu âm và cộng hưởng từ ở bệnh nhân thoái hóa khớp gối

Chi tiết bài viết