41. ĐẶC ĐIỂM CỦA THAI PHỤ ỐI VỠ NON TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2022

Nguyễn Thị Thu Hà1, Đỗ Tuấn Đạt2
1 Bệnh viện Phụ Sản Trung ương
2 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của thai phụ ối vỡ non ở tuổi thai từ 24-34 tuần tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.


Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang hồi cứu trên 217 thai phụ ối vỡ non có tuổi thai từ 24 tuần 0 ngày đến hết 33 tuần 6 ngày tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2022.


Kết quả: Tuổi trung bình của thai phụ là 30.1±6.1. Ối vỡ non thường gặp ở nhóm thai phụ có tiền sử mổ đẻ cũ (33,2%), tiền sử nạo phá thai (20,7%), sảy thai, thai lưu (15.6%). Phần lớn sản phụ ối vỡ non có chỉ số ối bình thường (64.5%) khi nhập viện. Số lượng bạch cầu trong máu mẹ <15000/mm3 chiếm đa số (82.5%).Tỷ lệ nhiễm trùng ối ở nhóm có thời gian từ lúc ối vỡ đến khi nhập viện ≥ 6h (30.6%) cao hơn ở nhóm <6h (6.8%). Trong số sản phụ được cấy dịch âm đạo tìm thấy 8.5% Tụ cầu trắng, 7.4% Ecoli.


Kết luận: Phần lớn thai phụ ối vỡ non nhập viện có chỉ số ối bình thường, nước ối trong, chưa tăng BC trong máu, nhiễm trùng ối tăng lên khi thời gian nhập viện >6h. Tụ cầu trắng và Ecoli được tìm thấy nhiều nhất khi cấy dịch âm đạo.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Nguyễn Hữu Cốc, Ối vỡ non - ối vỡ sớm. Bài
giảng Sản Phụ Khoa, Nhà Xuất Bản Y Học, 129–
132, 2006
[2] Ekin A, Gezer C, Taner CE et al., Perinatal
outcomes in pregnancies with oligohydramnios
after preterm premature rupture of membranes. J
Matern Fetal Neonatal Med, 28(16). 1918–1922,
https://doi.org/10.3109/14767058.2014.972927
, 2015.
[3] Phạm Văn Khương, Nghiên cứu cách xử trí ối vỡ
non tại bệnh viện phụ sản trung ương năm 2008,
Luận văn bác sĩ Chuyên khoa II, 2008.
[4] Lê Thu Thuỷ, Nhận xét về xử trí và kết quả điều
trị ra nước ối ở thai non tháng tại Bệnh viện Phụ
sản Trung ương, Luận văn tốt nghiệp BSNT, p.
(2)100, 2015.
[5] Nguyễn Đình Đông, Nghiên cứu kết quả xử trí
ối vỡ non, ối vỡ sớm giai đoạn IA ở tuổi thai từ
28 tuần tại Bệnh viện phụ sản Trung Ương. Luận
văn Thạc sĩ Y học Trường Đại học Y Hà Nội,
2018
[6] Lê Hồng Cẩm, Ối vỡ non. Bài giảng Sản khoa;
Nhà Xuất Bản Y Học, 148–155, 2018.
[7] Lâm Đức Tâm, Đỗ Thị Trúc Thanh, Tỉ lệ ối vỡ
sớm và một số yếu tố liên quan tại bệnh viện đa
khoa thành phố Cần Thơ, Y Học thực hành, số 1,
tr13–16, 2012.