40. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA THAI PHỤ NHIỄM COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2021

Đỗ Tuấn Đạt1, Nguyễn Thị Thu Hà2
1 Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
2 Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng của thai phụ nhiễm COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội từ tháng 12/2021 đến tháng 4/2022.


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang lấy mẫu hồi cứu dựa vào thông tin bệnh án điện tử của 1261 thai phụ nhiễm COVID-19 có tuổi thai từ 22 tuần trở lên nhập viện điều trị tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.


Kết quả: Trong thời gian từ 06/12/2021 đến 31/04/2022, có tổng số 1261 thai phụ được điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. Tuổi mẹ trung bình: 29,6 ± 5,1 tuổi. Thể nặng nhất của thai phụ nhiễm covid 19 khi điều trị ở mức độ nhẹ chiếm tỷ lệ cao nhất 88,7%, mức độ trung bình chiếm 7,3%, mức độ nặng chiếm 4,0% cao hơn so với thai phụ nhiễm covid 19 nhập viện (mức độ nhẹ chiếm 96,3%, mức độ trung bình chiếm 3,0%, mức độ nặng chiếm 0,7%). Đa số thai phụ vào viện có triệu chứng covid 19 với biểu hiện chủ yếu là ho, đau họng, ngạt mũi chiếm tỷ lệ lần lượt là (57,3%, 40,2%, 41,2%). Ở nhóm mức độ nặng, số mũi tiêm vắc xin càng tăng tương ứng với mức độ nặng càng giảm từ 6.3% đến 0% với p=0,000 <0.05 sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Ở nhóm mức độ nặng và trung bình, đái tháo đường làm tăng mức độ nặng của bệnh với p=0,016 <0,05, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.


Kết luận: Có mối liên quan giữa tuổi thai, số mũi tiêm vắc xin, triệu chứng lâm sàng, đái tháo đường với mức độ nặng của bệnh.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] McIntosh K, COVID-19: Epidemiology,
virology, and prevention, Uptodate version,
2023.
[2] Hazari KS, Abdeldayem R, Paulose L et al.,
Covid-19 infection in pregnant women in Dubai:
a case-control study, BMC pregnancy and
childbirth. Sep 28 2021;21(1):658. doi:10.1186/
s12884-021-04130-8.
[3] Lương Đức Long, Nguyễn Minh Phương, Lê
Thị Kim Định và cộng sự, Đặc điểm lâm sàng,
cận lâm sàng, mức độ bệnh và kết quả điều trị
thai phụ mắc Covid -19 tại Bệnh viện Phụ sản
Thành phố Cần Thơ, Tạp chí Y Dược học Cần
Thơ. 07/12 2023;(61):307-314. doi:10.58490/
ctump.2023i61.574.
[4] Phạm Thị Thanh Thoảng, Lê Thị Kim Định,
Thạch Thảo Đan Thanh và cộng sự, Nghiên cứu
tình hình điều trị và một số yếu tố liên quan đến
diễn tiến nặng của bệnh sản phụ khoa nhiễm
Covid -19 nhập viện tại Bệnh viện Phụ sản
Thành phố Cần Thơ năm 2021-2022, Tạp chí
Y Dược học Cần Thơ, 06/29 2023;(60):38-44.
doi:10.58490/ctump.2023i60.1879.
[5] Chen H, Guo J, Wang C et al., Clinical
characteristics and intrauterine vertical
transmission potential of COVID-19 infection
in nine pregnant women: a retrospective
review of medical records, Lancet, Mar 7
2020;395(10226):809-815. doi:10.1016/S0140-
6736(20)30360-3.
[6] Yang ZYI, Gou X, Prevalence of comorbidities
in the novel Wuhan coronavirus (COVID-19)
infection: a systematic review and meta-analysis,
Int J Infect Dis, 2020.