37. MÔ TẢ KẾT QUẢ SỚM ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT KẾT HỢP XƯƠNG BẰNG NẸP VÍT Ở BỆNH NHÂN GÃY KÍN 1/3 GIỮA XƯƠNG ĐÒN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ NĂM 2023

Nguyễn Tuấn Cảnh1, Hoàng Ngọc Cảm1, Trần Đỗ Thanh Phong1
1 Trường Đại học Võ Trường Toản

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Phẫu thuật kết hợp xương đòn bằng nẹp vít là một phẫu thuật phổ biến và được triển khai ở hầu hết các khoa Chấn thương chỉnh hình. Để nhằm đánh giá, phân tích, rút kinh nghiệm, lựa chọn các phương pháp điều trị hiệu quả chúng tôi tiến hành nghiên cứu này.


Mục tiêu: Mô tả kết quả sớm trong điều trị phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít ở bệnh nhân gãy kín 1/3 giữa xương đòn tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ năm 2023.


Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu mô tả trên 59 bệnh nhân gãy kín 1/3 giữa xương đòn được phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023.


Kết quả: Nhóm bệnh nhân gãy xương đòn chủ yếu là nam giới (81,4%), trong độ tuổi lao động 30 - 60 tuổi (69,5%), làm nghề nông dân/công nhân và nguyên nhân phổ biến nhất là tai nạn giao thông (84,7%). Cơ chế chấn thương ngã chống tay chiếm 69,5% và ngã đập vai chiếm 30,5%. Đa số các trường hợp gãy xương đòn được kết hợp xương bằng nẹp vis không có di lệch trên phim X-quang (91,5%) và liền vết mổ kỳ đầu (96,5%), chỉ có một tỷ lệ nhỏ gặp các biến chứng như di lệch ít hoặc nhiễm trùng vết mổ nông. Tỷ lệ bệnh nhân đạt kết quả tốt là 91,5% và khá tốt là 8,5%


Kết luận: Phẫu thuật kết hợp xương đòn bằng nẹp vít khá tốt về mặt lâm sàng và X quang, với tỷ lệ thành công cao, thời gian nằm viện ngắn và ít biến chứng. Đây là một lựa chọn điều trị hiệu quả cho gãy xương đòn.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Dương Duy Thanh, Vũ Trường Thịnh, Hà Văn
Tuấn, Đánh giá kết quả phẫu thuật kết hợp xương
nẹp vít khóa điều trị gãy thân xương đòn ở người
trưởng thành tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức,
Tạp chí Y học Việt Nam, số 524 năm 2023.
[2] Crenshaw AH, Campbell’s operative orthopedic
of Canal and Beauty. Fractures of the Shoulder
Chapter 54 – Fractures of the Shoulder, Arm,
and Forearm, 2007.
[3] Nguyễn Hồng Trường và cộng sự, Nghiên cứu
một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng bệnh
nhân gãy kín 1/3 giữa xương đòn được phẫu
thuật tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh,
Nghệ An (2021 – 2023), Tạp chí Y học Cộng
đồng, 64 (chuyên đề 5), 2023.
[4] Nguyễn Hải Đăng, Nghiên cứu đặc điểm lâm
sàng, X quang và kết quả điều trị gãy xương đòn
bằng nẹp vít khóa tại Bệnh viện Hữu nghị Việt
Tiệp, Luận văn thạc sỹ, Đại học Y Dược Hải
Phòng, 2018.
[5] Nguyễn Đình Chiến, Đánh giá kết quả điều trị
gãy kín thân xương đòn bằng kết xương nẹp vít
tại Bệnh viện 103, Luận văn Thạc Sỹ Y học, Học
viện Quân Y, 2009.