36. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG THẬN HƯ TIÊN PHÁT BẰNG CORTICOID Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2023 - 2024

Võ Thị Bi1, Trang Kim Phụng1, Huỳnh Võ Ngọc Trân1, Trần Đỗ Thanh Phong1
1 Trường Đại học Võ Trường Toản

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Các đặc điểm của những bệnh nhân mới được chẩn đoán và những biến chứng của các bệnh nhân Thalassemia được chẩn đoán khi còn nhỏ sống đến tuổi trưởng thành thường rất đa dạng với các đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng khác nhau.


 


Mục tiêu: Mô tả kết quả điều trị hội chứng thận hư tiên phát ở trẻ em bằng Corticoid tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố Cần Thơ năm 2023-2024.


Phương pháp nghiên cứu: Hồi cứu mô tả trên 40 bệnh nhi được chẩn đoán Hội chứng thận hư điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ.


Kết quả: Tỷ lệ nam giới mắc bệnh chiếm đa số (82,5%) so với nữ giới (17,5%). Phần lớn trẻ mắc bệnh nằm trong nhóm tuổi 5-15 tuổi (85%). Hầu hết trẻ nhập viện do triệu chứng phù (87,5%). Thời gian trung bình của đợt điều trị là 10,75 ± 4,71 ngày, thời gian ngắn nhất là 4 ngày và dài nhất là 20 ngày. Sau điều trị cho kết quả nồng độ urea trung bình là 5,97 mmol/L và creatinin máu trung bình là 44,26 µmol/L. Protein niệu trung bình 3,46 mg/kg/24h (1 - 10 mg/kg/24h). Có 77,5% trẻ có phù giảm sau điều trị, 22,5% trẻ hết phù hoàn toàn. Có 90% trẻ đã đỡ hoặc giảm các triệu chứng của hội chứng.


Kết luận: Corticoid đã chứng minh là một phương pháp điều trị hiệu quả cho hội chứng thận hư ở trẻ em, kiểm soát tốt các triệu chứng lâm sàng. Tuy nhiên, vẫn cần xem xét phối hợp thêm các loại thuốc khác để kiểm soát tốt hơn các chỉ số cận lâm sàng, hạn chế tái phát và biến chứng lâu dài.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Bệnh viện Nhi Đồng I, Phác đồ điều trị Nhi khoa
2013, NXB Y học Chi nhánh TP Hồ Chí Minh,
tr. 656, 2013.
[2] Banh TH, Hussain-Shamsy N, Patel V et al.,
Ethnic differences in incidence and outcomes of
childhood nephrotic ayndrome, Clin J Am Soc
Nephrol, (No 11), 2016, pp.1760-1768.
[3] Nguyễn Văn Sang, Đặc điểm lâm sàng, cận lâm
sàng và kết quả điều trị hội chứng thận hư tiên
phát trẻ em tại Bệnh viện sản nhi Bắc Giang,
Luận văn chuyên khoa cấp II, Đại học Y Dược
Thái Nguyên, 2018.
[4] Nguyễn Ngọc Sáng, Lê Nam Trà, Hội chứng
thận hư tiên phát, Sách giáo khoa Nhi khoa, Nhà
xuất bản Y học, tr. 1150 -1161, 2016.
[5] Trương Thị Hồng Minh, Đánh giá kết quả điều
trị hội chứng thận hư tiên phát ở trẻ em tại Thái
Nguyên, Tạp chí Y học Việt Nam, số 508 (2)
năm 2021.
[6] Downie LM, Gallibois C, Parekh SR et al.,
Nephrotic syndrome in infants and children:
pathophysiology and management, Paediatr
Int Child Health. 37(4), 2017, p. 248-258