27. XIN CẤP PHÉP TIỀN THẨM ĐỊNH CỦA TỔ CHỨC Y TẾ THẾ GIỚI CHO VẮC XIN SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM: NHỮNG THÁCH THỨC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Phạm Thị Phương Thảo1, Lương Phú Duẩn1, Lê Thu Nga1, Lê Thị Hoà1, Nông Thị Thanh Vân1, Nguyễn Thị Mai Hương1, Nguyễn Thị Bích Ngọc1, Trần Minh Nguyệt1, Lê Quốc Hùng1, Phạm Anh Thư1, Nguyễn Xuân Hoà1, Phạm Thành Trường1, Lê Tuấn Anh1, Nguyễn Đăng Ánh1, Nguyễn Đăng Hiền1, Nguyễn Thuý Hường1
1 Trung tâm Nghiên cứu, Sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm Y tế, Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Xin cấp phép Tiền thẩm định (PQ-Prequalification) là quá trình đánh giá toàn diện về chất lượng, an toàn và hiệu quả của của WHO đối với vắc xin sẽ được mua bởi tổ chức UNICEF hoặc tổ chức khác của Liên hiệp quốc. Ở Việt Nam, có 4 nhà sản xuất đang sản xuất các loại vắc xin, cung cấp cho chương trình Tiêm chủng mở rộng Quốc gia đảm bảo về tự chủ vắc xin trong nước. Hiện nay, Trung tâm Nghiên cứu, Sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm Y tế (POLYVAC) là nhà sản xuất đầu tiên tại Việt Nam gửi đơn xin WHO-PQ từ 31/05/2021 cho vắc xin Sởi MVVAC. Báo cáo này nhằm cung cấp các thông tin hữu ích về quy trình chi tiết và các yêu cầu pháp lý xin tiền thẩm định của WHO (WHOPQ) cho vắc xin. Bài báo cũng đề cập đến khó khăn chung trong quá trình xin PQ của các sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam do khác biệt về thủ tục và yêu cầu giữa WHO và Việt Nam cũng như việc ứng phó với những thay đổi, cập nhật mới trong các quy định của WHO. Ngoài ra, chúng tôi cũng chia sẻ một số thách thức và giải pháp thực tế của POLYVAC để đạt được những thành công bước đầu. Từ đó, các nhà sản xuất vắc xin khác tại Việt Nam có thể tham khảo thông tin và rút ra những bài học kinh nghiệm để chuẩn bị sẵn sàng cho việc xin WHO-PQ trong tương lai.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] WHO, TRS 978. Procedure for assessing the
acceptability, in principle, of vaccines for
purchase by United Nations agencies, Annex
6, 2013
[2] WHO, Vaccines Prequalification Priority List,
2023. https://extranet.who.int/prequal/vaccines/
vaccines-eligible-who-prequalification Ngày
truy cập 13/12/2023
[3] WHO/IVB/14.10 Assessing the programmatic
suitability of vaccine candidates for WHO
prequalification, 2014
[4] Bộ Y tế, Thông tư 08/2022/TT-BYT quy định
việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm
thuốc, ký ngày 05 tháng 9 năm 2022.
[5] Debbie Jordan, An overview of the Common
Technical Document (CTD) regulatory
dossier, Medical Writing, 23:2, 2014, 101-105
[6] Dellepiane N, Pagliusi S, Registration Experts
Working Group. Challenges for the registration
of vaccines in emerging countries: Differences in
dossier requirements, application and evaluation
processes. Vaccine. 2018 Jun 7;36(24):3389-
3396
[7] WHO, Health products policy and standards.
https://www.who.int/teams/health-product-andpolicy-
standards/standards-and-specifications/
norms-and-standards-for-pharmaceuticals/
guidelines/production, ngày truy cập 13/12/2023
[8] EU-GMP, Manufacture of Sterile Medicinal
Products, Annex 1, 2022