17. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH COVID-19 Ở PHỤ NỮ CÓ THAI TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG

Nguyễn Quang Huy1, Nguyễn Kim Thư2, Trần Văn Quý1, Nguyễn Thị Thương1, Vũ Đình Phú1
1 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương
2 Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh COVID-19 ở phụ nữ có thai (PNCT) điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương năm 2020-2022.


Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu trên hồ sơ bệnh án của 209 PNCT mắc COVID-19 có triệu chứng lâm sàng được chẩn đoán xác định COVID-19 bằng xét nghiệm RTPCR-SARS-CoV-2, nhập viện điều trị Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương từ 01/01/2020 đến 30/06/2022.


Kết quả: Các triệu chứng thường gặp của bệnh COVID-19 ở PNCT là: ho (82,3%) và sốt (67,5%). Đặc điểm cận lâm sàng bất thường của bệnh COVID-19 ở PNCT là: thiếu máu (34,5%), giảm bạch cầu lympho (51,7%), tăng D-dimer (94,7%), tăng fibrinogen (59,7%), tăng CRP (78%), tăng LDH (40,3%). Kết quả điều trị của PNCT: tỷ lệ tử vong là 2,9%. Kết quả của thai kỳ: 35,4% (74/209) PNCT chấm dứt thai kỳ, trong đó 85,1% (63/74) sinh thai non tháng.


Kết luận: Triệu chứng hay gặp nhất của bệnh COVID-19 ở PNCT là ho và sốt. Bệnh COVID-19 ở PNCT có xu hướng tăng D-dimer, fibrinogen, CRP, LDH và giảm bạch cầu lympho, giảm hemoglobin. PNCT mắc COVID-19 có tỷ lệ bị bệnh nặng cao nhưng tỷ lệ tử vong không cao. PNCT mắc COVID-19 có xu hướng sinh non cao hơn.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Coronavirus disease (COVID-19), World Health
Organization. Accessed May 08, 2022. https://
www.who.int/health-topics/coronavirus
[2] Allotey J, Stallings E, Bonet M et al., Clinical
manifestations, risk factors, and maternal and
perinatal outcomes of coronavirus disease 2019
in pregnancy: living systematic review and
metaanalysis. 2020;370.
[3] Di Mascio D, Buca D, Berghella V et al.,
Counseling in maternal-fetal medicine: SARSCoV-2
infection in pregnancy. Ultrasound in
obstetrics & gynecology : the official journal of the
International Society of Ultrasound in Obstetrics
and Gynecology. May 2021;57(5):687-697.
doi:10.1002/uog.23628
[4] Trần Danh Cường, Đặng Công Việt, Lê Chí
Quang và cộng sự, Đặc điểm lâm sàng, cận lâm
sàng thai phụ nhiễm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện
Phụ sản Trung ương và Bệnh viện Nhiệt đới Trung138
ương; Tạp chí Phụ sản; 10/07 2022;20(3):36-40.
doi:10.46755/vjog.2022.3.1437
[5] Knight M, Bunch K, Vousden N et al.,
Characteristics and outcomes of pregnant women
admitted to hospital with confirmed SARSCoV-2
infection in UK: national population
based cohort study. BMJ (Clinical research ed).
Jun 8 2020;369:m2107. doi:10.1136/bmj.m2107
[6] Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Phương Sinh, Bế Thị
Hoa và cộng sự, Đặc điểm lâm sàng và kết quả
sản khoa của sản phụ nhiễm covid 19 tại trung
tâm hồi sức covid thái nguyên; Tạp chí Y học
Việt Nam. 08/07 2023;528(2)doi:10.51298/vmj.
v528i2.6071
[7] Khalil A, Kalafat E, Benlioglu C et al.,
SARS-CoV-2 infection in pregnancy: A
systematic review and meta-analysis of
clinical features and pregnancy outcomes;
EClinicalMedicine, 2020 Aug:25:100446. doi:
10.1016/j.eclinm.2020.100446. Epub 2020 Jul 3.
[8] Oshay RR, Chen MY, Fields BK et al.,
COVID-19 in pregnancy: a systematic review of
chest CT findings and associated clinical features
in 427 patients; Clin Imaging, 2021;75:75-82.
doi: 10.1016/j.clinimag.2021.01.004. Epub 2021
Jan 13.
[9] Péju E, Belicard F, Silva S et al., Management
and outcomes of pregnant women admitted to
intensive care unit for severe pneumonia related
to SARS-CoV-2 infection: the multicenter and
international COVIDPREG study; Intensive
Care Med (2022) 48:1185–1196 https://doi.
org/10.1007/s00134-022-06833-8
[10] Kalafat E, Prasad S, Birol P, et al. An internally
validated prediction model for critical
COVID-19 infection and intensive care unit
admission in symptomatic pregnant women.
American journal of obstetrics and gynecology.
Mar 2022;226(3):403.e1-403.e13. doi:10.1016/j.
ajog.2021.09.024