10. KHẢO SÁT KIẾN THỨC CỦA ĐIỀU DƯỠNG VỀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT TIÊM THUỐC CHO NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH NĂM 2023

Nguyễn Thị Thanh Hà1, Nguyễn Thị Thanh Tình1, Vương Thị Hải Hà1
1 Trường Đại học Y khoa Vinh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Khảo sát kiến thức của điều dưỡng viên về việc thực hiện quy trình kỹ thuật tiêm thuốc cho người bệnh tại Bệnh viện trường Đại học Y khoa Vinh năm 2023


Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích trên 60 ĐDV làm công tác chăm sóc người bệnh ở các khoa điều trị nội trú tại bệnh viện trường Đại học Y khoa Vinh từ tháng 3/2023 đến tháng 11/2023.


Kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ điều dưỡng viên có kiến thức đúng về mục đích của tiêm là 60% ; 91,7% ĐDV trả lời đúng về định nghĩa TAT. Trong đó tỷ lệ điều dưỡng viên trả lời đúng về kỹ thuật sát khuẩn vị trí tiêm chiếm 61,7%, tỷ lệ điều dưỡng viên cho rằng góc độ tiêm bắp là 60 độ - 90 độ là 60%, tỷ lệ điều dưỡng viên cho rằng thùng đựng vật sắc nhọn có vạch báo hiệu đầy là ¾ thùng chiếm 51,71%, tỷ lệ điều dưỡng viên trả lời đúng về góc độ tiêm tĩnh mạch chiếm 55%, tỷ lệ điều dưỡng viên trả lời đúng phương pháp sử dụng bông cồn sát khuẩn vị trí tiêm là 66,7%.


Kết luận: Tỷ lệ ĐDV có kiến thức đúng về tiêm an toàn thấp. Trong đó kiến thức đúng về kỹ thuật sát khuẩn vị trí tiêm, góc độ tiêm bắp vạch báo hiệu trên thùng đựng vật sắc nhọn, góc độ tiêm tĩnh mạch, sử dụng bông cồn sát khuẩn vị trí tiêm còn chưa cao.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

[1] Bộ Y tế, Quyết định số 3671/QĐ – BYT của Bộ
Y tế hướng dẫn TAT trong các cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh, Ngày 27/9/2012.
[2] Võ Thị Mỹ Linh và cộng sự, Kiến thức – thực
hành về TAT của điều dưỡng và một số yếu tố
liên quan tại các bệnh viên công lập tỉnh Tây
Ninh; Tạp chí Y Học TP. Hồ Chí Minh, 2021,
25 (2): 35-41.
[3] Duy Thị Thanh Huyền, Kiến thức, thực hành và
yếu tố liên quan đến TAT của điều dưỡng viên
trung tâm y tế quận Nam – Bắc Từ Liêm Hà Nội
năm 2018; Luận văn thạc sỹ quản lý bệnh viện,
Đại học Y Hà Nội, 2018.
[4] Phạm Thị Hồng, Kiến thức, thực hành và yếu tố
liên quan đến tiêm an toàn của điều dưỡng viên
Khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện đa khoa huyện
Hải Hậu; Đề tài cơ sở, 2021.
[5] Phạm Thị Luân, Kiến thức và thực hành về TAT
của điều dưỡng viên tại Bệnh viện Đa khoa
huyện Vũ Thư năm 2019; Tạp chí khoa học Điều
dưỡng, 2020, 3 (4):12-15.
[6] Hari PK, Shanti P et al., Awareness and Practises
on Injection Safety among Nurse Working
in Hospital of Pokhara, Nepal. International
Journal of Medical and health sciences, 2014,
3(4), 301-302.
[7] Admasu G, Dagmawit, Injection safe knowleadge
and Practices - among Nurse Working in Jimma
University Medical Center, Jimma South West
Ethiopa. HSOA journal of community Meical
and Public Health Care, 2018, 6(2), 1-2.