Quay trở lại chi tiết bài báo 21. MÔ TẢ MỘT SỐ THAY ĐỔI VỀ CHỈ SỐ SINH HỌC Ở NGƯỜI BỆNH UNG THƯ TUYẾN GIÁP ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH Download Download PDF