Quay trở lại chi tiết bài báo 16. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG MẪU XÉT NGHIỆM TẾ BÀO HỌC CỔ TỬ CUNG Ở BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Download Download PDF