Quay trở lại chi tiết bài báo CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ VĨNH YÊN, VĨNH PHÚC Download Download PDF