Quay trở lại chi tiết bài báo THỰC TRẠNG NHÂN LỰC VÀ PHÂN TÍCH MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHÂN LỰC KHỐI Y TẾ DỰ PHÒNG THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ SÔNG CẦU, TỈNH PHÚ YÊN, GIAI ĐOẠN 2017-2019 Download Download PDF