Quay trở lại chi tiết bài báo 38. NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG TĂNG CƯỜNG TRÍ NHỚ CỦA VIÊN NANG MỀM HUP A BẰNG MÔ HÌNH SCOPOLAMINE TRÊN CHUỘT NHẮT TRẮNG Download Download PDF