Quay trở lại chi tiết bài báo 19. TÌNH TRẠNG SUY YẾU TRƯỚC PHẪU THUẬT Ở BỆNH NHÂN CAO TUỔI PHẪU THUẬT THAY KHỚP HÁNG TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI, 2023 Download Download PDF