Quay trở lại chi tiết bài báo 14. ĐẶC ĐIỂM TRÊN PHIM X-QUANG CỦA BỆNH NHÂN MẮC BỆNH BỤI PHỔI TẠI MỘT CÔNG TY CHẾ BIẾN THAN Download Download PDF