Quay trở lại chi tiết bài báo Tập 64 Số chuyên đề 7-Bệnh viện Đa khoa Đức Giang Download Download PDF