1.
Tĩnh NQ, Quang LN. THỰC TRẠNG CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2015 - 2019. YHCĐ [Internet]. 5 Tháng Năm 2021 [cited 12 Tháng Tám 2022];62(3 (2021). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/88