1.
Nga NT, Hà BTT, Yến LT. THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CHO ĐIỀU DƯỠNG LÂM SÀNG KHỐI NỘI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ TỪ NĂM 2016-2021. YHCĐ [Internet]. 30 Tháng Tư 2021 [cited 12 Tháng Tám 2022];62(2 (2021). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/76