1.
Khải N Đình, Lý TT, Hằng LT, Dũng PT. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRÊN BỆNH NHÂN HỆ NGOẠI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH THÁI BÌNH, NĂM 2020. YHCĐ [Internet]. 24 Tháng Tư 2023 [cited 4 Tháng Ba 2024];64(3). Available at: https://tapchiyhcd.vn/index.php/yhcd/article/view/638